Bekymret for flytilbudet i Namdalen

Venstre på Stortinget spør samferdselsministeren om flyruter i Namdalen.
arkiv

OSLO: Stortingsrepresentant André Skjelstad (V) sendte denne uka et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om det nye flyrutetilbudet i Namdalen.

Skjelstad sier at påtrykk fra Venstre i Namdalen har gjort at saken om regularitet og rutetabeller i de nye flyrutene nå løftes opp på ministeren sitt bord.

Skjelstad mener at lokale ønsker om rutetabeller og regularitet må tas hensyn til i sluttforhandlingene om det nye rutetilbudet som Samferdselsdepartementet nå skal i gang med.

Skjelstad sier videre at spesielt Ytre Namdal er en region med få andre alternativer enn fly når det gjelder hurtig transport.

– Det er sterk vekst i regionen og det er viktig at vi legger til rette for at den positive utviklingen kan fortsette. Gode flytilbud som tar hensyn til lokale innspill fra næringsliv og befolkning for øvrig er en forutsetning for videre utvikling også i perioden 2017-2021, sier han.

– Jeg håper også samferdselsministeren ser dette og at innspillene tas hensyn til i de forhandlinger departementet nå skal i gang med, avslutter Skjelstad.