Ber om ny runde om Glasøya

arkiv

FLATANGER: Rådmannen i Flatanger anbefaler at utvalget for næring, miljø og teknisk drift ikke godkjenner det reviderte forslaget til reguleringsplan for Glasøya, en plan som blant annet omfatter nye hyttetomter.

Det pekes på flere forhold som må endres før planen kan godkjennes. Planforslaget ble også avvist i fjor høst, hvorpå det ble gjennomført befaring og deretter gjort justeringer. I høringsrunden kom det flere innspill og rådmannen innstiller på at planen må bearbeides ytterligere før den kan godkjennes.