Nå får denne barnehagen nye lekeapparater

arkiv

NÆRØY: Uteområdet og lekeapparatene ved Værum barnehage er dårlig vedlikeholdt. Det har ikke vært utført arbeid på uteområdet av betydning etter at oppvekstsenteret ble nedlagt i 2013.

Rådmannen i Nærøy foreslår overfor formannskap og kommunestyre at det settes av inntil 110.000 kroner i årets investeringsbudsjett til opprusting av utearealet og til innkjøp av godkjente lekeapparat hvor sikkerheten ivaretas. Det er for tida 15 barn som har et tilbud ved Værum barnehage.