Skamik har utviklet mekanisk avlusing for laks opp til kilo kilo:

Nok en «lusenyhet»

«Oppfinnere» jobber med å utvikle mekanisk avlusing på større laks. Nå takler Skamiks avlusingsutstyr laks opp til ti kilo!

NYHET: – Mekanisk avlusing med Skamik ved lossing til ventemerd er et meget godt tiltak som bidrar til å begrense smitteeffekt av lus til ordinære lokaliteter i regionen, sier daglig leder Gudbrand Sørheim i Oppdretternes Miljøservice. Foto: Tom Lysø 

arkiv

KOLVEREID: At mekanisk avlusing nå også håndterer den store laksen, er gode nyheter for næringa. For oppdrettere og brønnbåtselskap er spyling et sentralt verktøy.

– Uten Skamik ville våre flere av våre eierselskap vært tvunget over i en annen driftssituasjon. Mekanisk avlusing er et godt verktøy i det totale bildet, sier daglig leder Gudbrand Sørheim i Oppdretternes Miljøservice (OMS).

OMS opererer materiell og operasjoner for alle selskapene på Namdalskysten: Emilsen Fisk, Salmonor, Midt-Norsk Havbruk/Bjørøya Fiskeoppdrett og SinkabergHansen. I den hektiske slaktesesongen denne høsten, gjør OMS spyling ved samtlige leveranser fra brønnbåt til ventemerd ved de tre slakteriene.

Utstyret kan tilpasses

– Fordelen med Skamik er at systemet er svært fleksibelt og enkelt kan tilpasses alle fiskestørrelser. Helt opp til ti kilo hvis det skulle være aktuelt. Effekten av spyling ved lossing er at vi unngår konsentrasjon av lus som fort kunne påvirke matfisklokaliteter negativt, sier Gudbrand Sørheim.

Sjefen i OMS betegner dette som et viktig steg i riktig retning. Selv om lossinga på et fartøy som Viktoria Lady øker med om lag to timer ved rensing i Skamik, er det vel verdt den ekstra ressursbruken. Systemet for mekanisk avlusing er utviklet av erfarne fagfolk på Namdalskysten – i samarbeid med flere regionale oppdrettsselskap og Moen Marin AS. Sistnevnte er ansvarlig for både produksjon og salg.

Unngår kjemikaliebruk

– Tiltaket gjennomføres med fokus på fiskevelferd og størrelse. Når laksen på de forskjellige lokalitetene blir lastet, innhentes full oversikt over eventuelle behandlinger og håndtering av laksen i den enkelte merd. Dermed kan de riktige innstillingene for størrelse og fiskens faktiske kondisjon legges inn, sier Gudbrand Sørheim.

Oppdretternes Miljøservice ser mekanisk avlusing som et av flere gode virkemiddel. Selskapene som benytter seg av tjenestene i OMS, har også et antall andre tiltak som brukes i kombinasjon med Skamik. Fellesnevner er at man i stor grad har gått bort fra å bruke kjemikalier mot parasitten.