Taxfree under press

Foto: OSL/ANB/Arkiv   Foto: OSL/ANB/Arkiv

arkiv

Senterpartiet vil avvikle taxfree-ordninga. Dermed blusser denne debatten opp igjen. – Det er et veldig paradoks at staten skal premiere de som reiser med fly med avgiftsfri alkohol og tobakk, ting som vi heller ønsker mye mindre av fordi det har store helsemessige konsekvenser, sier Sp-nestleder Ola Borten Moe til TV 2.

Senterpartiets programkomité har skissert tre alternative løsninger: En modell der flyplasstilbudet ikke lenger finansieres av taxfree-salg, å fjerne adgangen til å innføre alkohol og tobakk avgiftsfritt eller la Vinmonopolet ta over taxfree-salget som private aktører nå står for.

Taxfree-salget på flyplassene sørger for å holde liv i de fleste av landets flyplasser. Bare sju av 46 flyplasser går nemlig med overskudd. Her kommer 2,5 milliarder taxfree-kroner godt med. Halvparten av dette kommer fra salg av alkohol og tobakk. Alternativet er at staten bidrar med direkte støtte over statsbudsjettet. Utsatte flyplasser kan lett bli salderingspost når politikerne må prioritere.

Den helsepolitiske innvendinga er forståelig, men den logiske oppfølginga vil da være å stenge grensene for avgiftsfri innførsel. Det er det liten aksept for. Hvis løsninga bare blir å avvikle taxfree-salg av tobakk og alkohol, vil vi få «gamle tilstander» med handel i utlandet og overfylte bagasjehyller – en gavepakke til andre flyplasser i Europa. Hva med helseeffekten?

Det politiske kompromisset kan fort bli at Vinmonopolet får ansvar for taxfree-salg av alkohol ved neste korsveg. Men heller ikke det synes å være noen god ordning. Det vil neppe være mulig å la Vinmonopolet få ansvar for flyplass-salg av tobakk, sjokolade og parfyme. Da vil resultatet fort bli at vi mange steder får to taxfreebutikker framfor en. I den ene får vi kjøpt alkohol, mens de øvrige varene må kjøpes i nabobutikken. Det er også uklart hva som bør skje med taxfree-salget på turistfergene som går mellom Norge og utlandet.

Taxfree-salget er ingen ideell ordning, men den fungerer godt. I debatten har det, etter vår mening, ikke framkommet bedre alternativer. At private aktører tjener penger på å drive taxfree-salg, er ikke noe godt argument. Avinor, som driver de fleste av landets flyplasser, kan selvsagt utforme anbudene slik at overskuddene begrenses. Det vil igjen komme flyplasser i Norge til gode. Da kan vi glede oss over god distriktspolitikk.