Fnyser av motstand mot sammenslåing

De unge som skal leve med Nærøy og Vikna i fellesskap eller hver for seg i framtida, fnyser av forrige generasjon og vil ha sammenslåing.

MENING: De unge har sin klare mening om kommunesammenslåing, fra venstre Henrikke Kalvik (18), )Harald Selliseth (18). Malin Laukvik (17) og Christian Arstein (17). 

arkiv

RØRVIK: På bakgrunn av at ungdommen har vært fraværende under de store folkemøtene på Rørvik og Kolvereid, fikk NA en prat med fire tilfeldige elever ved Ytre Namdal videregående skole (YNVS). At engasjementet for sammenslåingsdebatten ikke har vist seg på møter eller i sosiale media, skylder de litt på politikerne.

– De som er politikere bruker sitt språk, det er litt vanskelig å forstå, er de fire enige om.

Men selv om interessen varierer veldig også blant ungdommen, så diskuteres temaet en god del på skolen.

Les også:

Vil ha felles kommune

Christian Arstein (19) fra Kolvereid, Harald Selliseth (18) fra Eidshaug, Malin Laukvik (17) fra Torstad og Henrikke Kalvik (18) fra Rørvik har i alle fall sine klare meninger om saken: Alle fire går inn for en felles kommune i framtida. Hvor kommunesenteret ligger, er av underordnet betydning.

Bortsett fra Christian, som er for ung, skal alle sammen også gå til stemmeurnene 12. september og si sin mening. Begge jentene er selv politisk aktive. Malin er aktivt med i Venstre, Henrikke i AUF. Samtidig er de enige om at det er tungt å få med seg jevnaldrende i det politiske miljøet.

– Men alt dreier seg egentlig om politikk, selv om det er skolebussen som er for sein, mener Henrikke.

Både hun og Malin taler varmt for en felles kommune og peker på en rekke felt der de mener sammenslåing vil være positivt. Både for tilflytting, arbeidsplasser, nye næringer og styrkeforholdet opp mot resten av fylket. Begge mener dessuten distriktet uansett er så lite at det betyr minimalt hvor tjenestene legges, Kolvereid eller Rørvik.

– Om jeg må til dyrlege med hunden min, er det ikke langt fra Rørvik til Foldereid, påpeker Henrikke fra Rørvik.

De to guttene er også enige med sin medelever. Samtidig peker alle på hvor viktig det er at alle områdene i en eventuelt ny, felles storkommune må få være med på utviklinga, enten det er Gravvik, Foldereid eller Austafjord.

– Vi må ta vare på ytterpunktene, mener Malin.

Les også:

Nærøy Ap anbefaler å gå for intensjonsavtalen

Nærøy Arbeiderparti sier et klart ja til intensjonsavtalen mellom Nærøy og Vikna om kommunesammenslåing.

– Det er vår framtid

Det har ikke vært noe tema om kommunesammenslåing på skolen så langt foran folkeavstemninga 12. september.

– Det hadde vært greit med litt mer informasjon. Men det er jo litt opp til oss selv også om vi gidder å sette oss inn i det, medgir Harald Selliseth.

I elev- og vennekretsen til de fire er det nesten ingen som er mot ei kommunesammenslåing eller intensjonsavtalen, forteller de.

– Jeg tok en sjekk i gangen før jeg kom nå, og det var bare en som var mot, sier Christian Arstein, den eneste andreklassingen i gruppa, da andre går i tredje.

De andre tre hadde også registrert bare en motstander.

– Hun er mot, men sier seg enig i våre argumenter, sier jentene. Alle er litt skeptiske til de mange som «vil ha alt som før». Det er tross alt deres framtid det gjelder.