Gapahuk på samlebånd

Elevene på byggfag ved Olav Duun vgs. har brukt skolestarten på å bygge ti gapahuker. Nå kan du søke om å få din egen.

BYGGER TIL BY OG BYGD: Byggfag-elevene på Olav Duun vgs. har i samarbeid med Sparebank 1 bygget ti gapahuker som skal fordeles rundt om i Namdalen. Kjell Erik Strøm, Karin Hestø (begge Sparebank 1) og lærer Ståle Tranås (foran fra venstre) er fornøyd med resultatet. 

arkiv

NAMSOS: Fredag kunne elever og lærere feire avslutning på oppstartsuka med en vel fortjent grillfest. De har nemlig brukt tida godt. Intet mindre enn ti gapahuker har blitt produsert i garasjen på Olav Duun.

– Elevene ble inndelt i grupper bestående av alle tre klassetrinn. De helt ferske har dermed blitt hivd rett ut i praktisk byggarbeid, mens de mer erfarne, VG2-elevene, har fungert som byggbaser og fått fin erfaring med å styre ei gruppe, opplyser Ståle Tranås.

Kontaktlæreren på byggfag sier prosjektet har gitt positiv erfaring.

– Samarbeidet mellom både elevene og lærerne har fungert veldig bra, sier Tranås.

Med på laget har skolen fått med seg Sparebank 1, som gjennom bankens gavefond har sponset med byggmateriale.

– Dette er et positivt prosjekt, både med tanke på elevenes mestringsfølelse og for dem som får bruke gapahukene i sitt nærområde, sier Kjell Erik Strøm og Karin Hestø i Sparebank 1.

Nå begynner jobben med å fordele de ti gapahukene rundt om i namdalsk natur.

– Vi oppfordrer lag og foreninger rundt om i hele Namdalen til å gå inn på våre hjemmesider og søke. Banken vil vurdere alle søknader og fordele gapahukene i løpet av høsten og våren, sier Strøm.

Søkerne må være ikke-kommersielle aktører og vil bli vurdert ut fra blant annet geografi, dugnadsånd og vilje. Bymarkas venner i Namsos har allerede sikret seg en.

Under seansen for de 60 elevene og ti lærerne på byggfag ble det også delt ut premier.

– Her gjelder det ikke å være først ferdig. Kvalitet, gjennomføring og samarbeid innad i gruppa har vært de viktigste kriteriene, sier Ståle Tranås.