Første delprosjekt av Fv. 17 annonsert

Det nærmer seg byggestart for det mye omtalte Fv. 17-prosjektet som skal stå ferdig høsten 2019.

BYGGESTART: Prosjektleder Jo Bernt Brønstad. 

arkiv

Namsos: – Den første entreprisen er alltid en milepæl, og vi håper at interessen i markedet er stor, uttaler prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Den første av fem entrepriser på prosjektet Fv. 17 og Fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, som blant annet omfatter bygging av anleggsveger og atkomstveger til landfestene for Beitstadsundbrua, ble annonsert 1. september.

– Det er snakk om forberedende arbeid som er nødvendig å gjennomføre før de store delprosjektene, sier han.

Deretter følger bygging av ny Fv. 17 fra Strømnes til Sprova, en strekning på omkring 5,5 kilometer. Det omfatter blant annet vegbygging, bygging av to tunneler og flere konstruksjoner. Det delprosjektet annonseres i februar/mars 2017.

Bygginga av den 580 meter lange Beitstadsundbrua blir annonsert i mars/april 2017.

Ved årsskiftet 2017/2018 kommer neste del som omfatter 5,5 kilometer ny Fv. 720 mellom Strømnes og Malm.

Det siste delprosjektet kommer våren 2018 med bygging av 2,2 kilometer ny Fv. 17 på strekningen fra Østvik til Beitstadsundet, samt tiltak på Fv. 17 fra Dyrstad til Østvik.