Sykehusene i fylket sliter med overbelegg. Det rammer pasientene

Henvises til gangen

Antall korridorpasienter øker og utsiktene til å få bukt med problemet karakteriseres som små av helseforetaksdirektøren.

VIL SAMHANDLE: Administrerende direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag vil samhandle med kommunene for å vurdere pasientløpet og få bukt med et økende antall korridorpasienter. 

arkiv

NAMSOS: – Selv om målsettinga er ingen korridorpasienter, er det ingenting som tilsier at vi vil komme på null i overskuelig framtid, sier Torbjørn Aas, administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.

Og situasjonen forverres. Tall NA har fått tilgang til, viser at Sykehuset Namsos ved utgangen av juli i år hadde registrert 513 korridorpasienter på 16.084 liggedøgn. Til sammenlikning var antall korridorpasienter i hele 2015 på 608 – på 26.088 liggedøgn. Og i hele 2014 var det 484 korridorpasienter på 25.078 liggedøgn. Året før var det 595 korridorpasienter på 24.864 liggedøgn.


Belegg over 100 prosent


– Hva skyldes det at pasienter i såpass stor grad henvises til korridoren?

– For det første har jeg lyst til å si at dette ikke er ønskelig. Å ligge på korridoren er i utgangspunktet ikke det beste for pasienten. Det går på verdighet og mulighetene for å bli frisk. Arbeidsforholdene til ansatte er også et moment, sier Aas og fortsetter:

– Vi ser at det er stabil høy andel av øyeblikkelig hjelp ved medisinsk og kirurgisk avdeling i Namsos. Beleggsprosenten på enkelte sengeposter er tidvis godt over hundre prosent, sier han.


Må kunne skrive ut


Når vi skal beskrive årsakene til at mange pasienter havner på korridoren, er det etter Aas sin mening litt for enkelt å bare skylde på kapasiteten ved sykehuset. Dette handler også mye om hvem sykehuset får inn, hvorfor og hvordan pasientløpet håndteres. Aas erkjenner at det er en kompleks materie uten klare svar.

– Det er for oss hele tida en utfordring å ha de rette pasientene liggende. Og vi må kunne skrive dem ut til kommunene som igjen må ha tilbud om oppfølging, sier helsedirektøren som er på en runde ut til alle kommunene i fylket for å diskutere samhandling og hva sykehuset og kommunen sammen kan gjøre for å møte utfordringene.

– Det handler om sykehuset, det handler om kommunene, om praksis og hvilke tiltak vi kan sette inn. Vi må se på hvordan pasientforløpet er og om dagens bruk av sykehuset er fornuftig eller om vi kan gjøre endringer for å møte felles utfordringer. Og dette arbeidet har vi nå begynt på, opplyser administrerende direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag.