Region Namdal vil ha polititjenestested i Lierne

Region Namdal mener det er svært viktig å opprettholde et tjenestested for politiet i Lierne.

TIL NAMSOS? Politiet har fått signaler som tyder på at Hells Angels innleder et samarbeid med en mc-klubb i Namsos. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Namdalsavisa

arkiv

NAMSOS: Det kommer fram i et ferskt innspill til struktur- diskusjonen for det nye politidistriktet i Trøndelag.

«Region Namdal mener det er svært viktig å opprettholde et tjenestested i Lierne, med tilgjengelige kontorer, garasje, materiell og fast politibemanning – eventuelt uten å tilfredsstille kravet om service til befolkninga som forutsettes for et tjenestested. Liernes spesielle beliggenhet og geografi (avstand til Grong, store arealer, nærhet til grensa – og mange grenseoverganger) betinger at dette må tas hensyn til. Tilsvarende politireform i Sverige kan dessuten medføre svært stor avstand til nærmeste tjenestested på svensk side. Tjenestested Lierne må ha et spesielt ansvar for tilsyn med grensa» står det i innspillet som er undertegnet av 13 ordførere – inkludert ordførerne i Bindal og Osen som har observatørstatus i Region Namdal.

Tidligere i uka presenterte Namsos sitt forslag til innspill i strukturdiskusjonen. Og distriktets «storebror» var også opptatt av å opprtettholde polititjenestested i Lierne.

«Vi tror den store geografien som Namdalen utgjør sammen med en lang riksgrense mot Sverige, burde forsvare et tjenestested i Lierne», heter det i forslaget fra Namsos.

Region Namdal ønsker å gi innspill med et overordna namdalsk perspektiv, og lister i tillegg til tjenestested Lierne opp flere ønsker for vårt distrikt:

«Vi forutsetter at ressurser som frigjøres ved endring av strukturen (nedlegging av lensmannskontorer) i Namdalen beholdes og aktivt tas i bruk til politiarbeid i Namdalen. I samsvar med intensjonene i nærpolitireformen vil dette kunne ivareta regionens sterke ønske om mer hensiktsmessige/ større operative ressurser og forebyggende politiarbeid».

I sitt innspill understreker også Region Namdal behovet for og ønsket om å beholde juristkompetanse/politiadvokat i Namdalen, for å ivareta etterforskning og behandling av saker som skal føres for Namdal tingrett.

Leder Arnhild Holstad i Region Namdal og de øvrige ordførerne som har undertegnet dokumentet, ber også om at politikontaktene – som får oppgavene som nå ivaretas av lensmennene – må tillegges stor myndighet.

«Politikontakten må ha oppgaver, ansvar og avlønning som sikrer at dette blir attraktive stillinger. Hver politikontakt må ikke ha ansvar for mer enn to-tre kommuner og må være lokalisert til nærmeste tjenestested», heter det blant annet.

Ordførerne i Leka og Flatanger har for øvrig reservert seg mot deler av innholdet inn- spillet.