Gulrot for kommunesammenslåing

Frister med millionbeløp

Om Nærøy og Vikna slår seg sammen, vil det utløse et årlig regionsentertilskudd på fire millioner kroner. – Om de ikke slår seg sammen, går de glipp av disse millionene, sier André Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre.

LOKKER MED MILLIONER: Stortingspolitiker Andre Skjelstad (til høyre) og kommunalminister Jan Tore Sanner frister med et regionsentertilskudd på fire millioner kroner årlig om Vikna-ordfører Amund Hellesø oppnår flertall for at Nærøy og Vikna må slå seg sammen. 

SOM FORVENTET: Ordfører Arnhild Holstad og rådmann Gunnar Lien i Namsos mener at størrelsen på tilskuddet er som forventet. 

arkiv

NAMSOS: Det har i flere måneder vært kjent at staten lanserer et regionsentertilskudd som en del av de økonomiske virkemidlene knyttet til kommunereformen.

– Vi har forhandlet med regjeringspartiene om dette som en del av det nye inntektssystemet for kommunene. Den totale tilskuddsramma er på 200 millioner kroner årlig, forteller André Skjelstad som samtidig kan presentere beregninger som viser hvor mye sammenslått kommuner vil få i årlig regionsentertilskudd.

Tre fra Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag er det beregnet tilskudd til tre «nykommuner» – Steinkjer/Verran, Namsos/Namdalseid/Fosnes og Nærøy/Vikna.

Tabellen viser at Steinkjer/Verran vil få et årlig regionsentertilskudd på 5.259.453 millioner kroner, Namsos/Namdalseid/Fosnes 4.542.903 millioner og Nærøy/Vikna – hvis det fattes vedtak om kommunesammenslåing – 4.087.125 kroner.

– De ulike beløpene er resultatet av et fast kommunetilskudd og et tilskudd etter innbyggertall, opplyser Skjelstad.

Ordfører i Vikna, Amund Hellesø (Ap) synes det er hyggelig at det følger ekstra penger med en eventuell sammenslåing.

– Selvsagt vil dette kunne bli gode penger å få til arbeidet med å rigge en ny kommune og utvikle Rørvik som et regionsenter i Ytre Namdal slik det ligger i intensjonsavtalen, hvis vi kommer dit, sier Hellesø.

Men ordføreren føyer til at han ikke tror et ekstra tilskudd på drøyt fire millioner kroner årlig har noen betydning for utfallet folkeavstemningene i Vikna og Nærøy.

– Vi snakker om tilskudd i en begrenset periode, slik at jeg oppfatter dette mer som ei gulrot. Det ligger så mye mer enn bare økonomiske hensyn bak en kommunesammenslåing, og som påvirker prosessen i langt sterkere grad enn akkurat dette, sier Hellesø.

Omtrent som forventet

Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) mener at beregningene av regionsentertilskuddet som vil tilfalle «nye» Namsos kommune, er i tråd med forventningene.

– Vi har ikke fått noen eksakte signaler om hva regionsentertilskuddet ville innebære i kroner og øre. Vi hadde vel sett for oss en sted mellom fire og fem millioner kroner. Derfor kommer tallene ikke som noen overraskelse, verken i negativ eller positiv retning, sier Holstad og får støtte fra rådmann Gunnar Lien som mener at det nye tilskuddet kompenserer for andre endringer i inntektssystemet.