Ytre Namdal Vekst og Nærøy kommune foregriper lovendring:

Gir unge jobbtilbud

Nærøy kommune og Ytre Namdal Vekst kommer myndighetene i forkjøpet om det blir lovbestemt arbeidsplikt for mottakere av sosialhjelp fra 1. januar.

SAMARBEID: Fra venstre: Ragnar Moen i Ytre Namdal Vekst, helse- og sosialsjef Marit Pedersen, veileder Joar Volden og Kurt Skauge fra Pallefabrikken. 

VEILEDER: Joar Volden er ansatt som veileder i Steam. 

arkiv

KOLVEREID: Fra 1. september er det etablert en arbeidssentral med navnet «Steam» – Serviceteam – ved Ytre Namdal Vekst AS sin avdeling på Kolvereid, i den såkalte Pallefabrikken. Joar Volden er ansatt som veileder i avdeling Steam, og de to første brukerne startet mandag.

– Vi akter å gi et tilbud til fem personer i første omgang. Målgruppa er ungdom mellom 18 og 24 år, som har falt utafor skole og arbeidsliv. Målet er selvsagt å få dem inn i arbeidsliv eller skole igjen, forklarer daglig leder Ragnar Moen ved Ytre Namdal Vekst.

Vekstbedriften på Rørvik er eid av Vikna og Nærøy kommuner, og det er Nærøy kommune som har gitt bedriften oppdraget med dette prosjektet.

Utjevne sosial forskjell

– Vi kunne selvsagt ha startet i egen regi, men Ytre Namdal Vekst er gode på formidlingstiltak, forklarer helse- og sosialsjef Marit Pedersen i Nærøy kommune. Hun ser på prosjektet like mye som et helsetiltak for de aktuelle ungdommene.

– Det er viktig å få utjevnet sosiale forskjeller, å gi alle et innholdsrikt og verdig liv. Det er et stort problem om unge blir gående i flere år uten tiltak, da er det vanskeligere å komme tilbake.

Ragnar Moen roser kommunen for å være innovativ og engasjert, og han har stor tro på tilbudet. Opplegget kan utvikles videre på sikt og kanskje bli et viktig tilbud for blant annet flyktninger. Mottakerne av tilbudet rekrutteres gjennom Nav, og det er innført motivasjonslønn – bonuslønn – som skal lokke de unge ut av en passiv tilværelse.

To konkrete arbeidsoppgaver er klare alt fra starten av tiltaket, nemlig oppfølging og vedlikehold av utstyr og materiell fra Hjelpemiddelsentralen og pleie og ivaretakelse av bilparken Nærøy kommune leaser.

– Vi skal selvsagt ikke gå verkstedene i næringa, her er det stort sett snakk om vask og pleie av biler og eventuelt hjul- skifte, forklarer veileder Joar Volden.

På sikt kan brukerne av Steam også få oppdrag for vaskerivirksomheten til Ytre Namdal Vekst, som delvis foregår på Kolvereid. Daglig leder Moen er samtidig takknemlig overfor investor Harry Bøe, som bidrar med lokaler på industri- området ved Kolvereid.

Vikna også i gang

I og med at målsettinga er å få brukerne ut i skole eller arbeidslov, forventes det en del gjennomtrekk på de fem arbeidsplassene som skal være der.

– Antallet kan sikkert bli 15–20 per år, tror Ragnar Moen. Håpet er å få inn positive ungdommer som kan påvirke hverandre i riktig retning.

– Vi har et godt nettverk i næringslivet her ute og for- midler allerede til arbeidsgiverne. Bare i 2015 hadde vi 20 formidlinger, så dette er kjempeviktig, mener daglig leder i Ytre Namdal Vekst.

Det er andre kommuner i Norge som er i gang med tilsvarende opplegg, men i Namdalen er Nærøy kommune tidlig ute. Ifølge Moen er også Vikna kommune i gang med å etablere tilsvarende prosjekt.