Tillatelse til å etablere et ferskvannsbasseng i sjøen

arkiv

OTTERØYA: Salmar Farming AS har av utvalget for plan, byggesak og teknisk drift i Namsos fått tillatelse til å etablere et ferskvannsbasseng i sjøen ved Survika på Otterøya. Vannet skal brukes til behandling av amøbesykdommen AGD og til kampen mot lakselusa i oppdrettsnæringa. Ferskvannet vil bli oppbevart i en presenning i en oppdrettsring med en diameter på 38 meter.

Vannet skal hentes av brønnbåter og brukes til behandling ute i de enkelte oppdrettslokalitetene. Å oppbevare ferskvannet på denne måten, vurderes som tidsbesparende.