Kanalen naturreservat like ved Kolvereid sentrum:

Åpnes for publikum

Kloss inntil Kolvereid sentrum ligger Kanalen naturreservat, med et fantastisk rikt fugleliv. Nå skal det gjøres tilgjengelig for publikum.

TILRETTELEGGES: Kanalen naturreservat på Mulstadneset ved Kolvereid. 

arkiv

KOLVEREID: Det er avdøde Franz Kutchera som får mye av æren for at Kanalen naturreservat ble opprettet 14. desember 1984. Verneområdet, som bare dekker et areal på rundt 0,11 kvadratkilometer, ligger kloss ved fylkesveg 770, en knapp kilometer vest for bebyggelsen på Kolvereid. Grunneier Gunnar Klingen har gitt Nærøy kommune fullmakt til å gjennomføre en rekke tiltak for tilrettelegging av området for allmennheten.

– Vi har fått 160.000 kroner i tilskudd fra Fylkesmannen for tiltak, blant annet etablering av parkeringsplass for fire-seks biler, oppgrusing av atkomstveg og sti i området, forteller skogbrukssjef Egil Solstad i Nærøy kommune. I tillegg skal det etableres en fugletittingsplass eller fugletårn i området.

Arbeid starter i høst

– Vi ønsker å gjøre det tilgjengelig både for tilreisende og lokalbefolkning. For innbyggerne på Kolvereid ligger det i gang- eller sykleavstand, påpeker skogbrukssjefen.

Planen er å komme i gang med arbeidene allerede i høst. Kommunen har vært i dialog med entreprenør, men ikke skrevet noen avtaler ennå. SNO (Statens naturoppsyn) har deltatt i ei befaring, men alle detaljer skal avklares før oppstart. Kanalen naturreservat vil bli det første som er spesielt tilrettelagt for publikum på denne måten i Nærøy.

– Utgangspunktet er bra: Vi har finansiering og en positiv grunneier, sier Egil Solstad.

Sjeldent rikt fugleliv

På tross av sin begrensede størrelse har Kanalen naturreservat et meget rikt fugleliv. Sin største verdi har området som rasteplass under trekket vår og høst for våtmarksfugler, men området er også viktig som hekkeplass og «matfat» for en lang rekke arter. De fleste norske ande- og vadefugler er observert i området. Flere sjeldne fuglearter er i årenes løp observert her. Nevnes kan knekkand, myrrikse, vannrikse, avosett, fjellmyrløper og hvitvingesvartterne.

Blant hekkefuglene kan nevnes sivsanger og sivspurv. Kanalen naturreservat er meget velegnet til undervisningsformål, både pga. beliggen- heten, og fordi man her kan se en lang rekke fuglearter innenfor et meget begrenset areal, ifølge informasjon på nett.