Bidrar til utvikling på Statland

1,65 mill. kr i støtte

Fylkesråd Terje Sørvik er innstilt på å bevilge 1,65 millioner kroner til bygging av to bølgedempere på Statland. – Ei gladmelding, sier Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad.

SMÅBÅTHAVN: Fylkesrådet er innstilt på å bevilge 1,65 mill. kroner for å sikre ei trygg småbåthavn i Sagvika på Statland. To bølgedempere vil bli plassert ytterst i vika. Prosjektet har ei kostnadsramme på 6,7 millioner kroner, hvorav kommunen også bidrar med 1,65 mill. 

GLADNYHET: Ordfører Steinar Lyngstad betegner det som en gladnyhet at fylkeskommunen vil bidra på Statland. 

arkiv

NAMSOS: Det er det forestående arbeidet etter raset i 2014 som får fylkeskommunal støtte. Midlene skal inngå i finansieringa av prosjektet som har som målsetting å styrke tilgjengeligheten fra sjøen.

– Det er avgjørende at vi i første omgang får på plass to bølgedempere på tvers av den ytterste delen av Sagvika. Det vil gjøre det mulig å etablere ei småbåthavn og ei gjestehavn, sier ordfører Lyngstad.

Positiv fylkesråd

Fylkesråd Sørvik har fulgt planlegginga på Statland ganske tett.

– Jeg har deltatt i flere møter om utviklingsplanene på Statland. Det som imponerer meg er mobiliseringa, engasjementet og optimismen fra en rekke lokale næringslivsledere. Det er mellom ti og 15 bedrifter som har utviklingsplaner, sier Terje Sørvik som er fylkesråd for regional utvikling.

Det er Namdalseid kommune som har søkt fylkeskommunen om støtte til prosjektet som har ei kostnadsramme på 6,7 millioner kroner.

– Fra kommunens side er det fattet vedtak om bidrag på totalt 1,65 millioner kroner og det er positivt – og som forventet – at fylkeskommunen bidrar med det samme. Resten av finansieringa er det næringslivet som tar hånd om gjennom bruk av erstatningsbeløp etter raset eller friske midler, sier Lyngstad.

To bølgedempere

Utbyggingsplanene på Statland omfatter tre byggetrinn og tilskuddet fra kommune og fylkeskommune omfatter første byggetrinn som i hovedsak dreier seg om å sikre ei god småbåthavn ved å legge ut to bølgedempere, hver på 110 meter, tvers over ytterste del av Sagvika hvor ei innløpssluse får ei bredde på 50 meter. Planene omfatter også bygging av landkar på begge sider, belysning og uttak av strøm og vann.

– Jeg har stor tro på Statlands potensial som reisemål. På stedet er det flere bedrifter som er etablert innen denne sektoren, og det er flere aktører som leverer tjenester til reiselivsbedriftene. Statland har naturgitte forutsetninger for å bli et mer besøkt reisemål etter hvert som tilbudene kommer på plass, sier Terje Sørvik.