Dømt for trygdebedrageri

Ei kvinne i 30-årene fra Ytre Namdal er dømt for grovt uaktsomt trygdebedrageri.

ENSTEMMIG DOM: Kvinnen har etter rettens syn handlet grovt uaktsomt.  Foto: anb

arkiv

NAMSOS: Ifølge dommen fra Namdal tingrett skal kvinnen ha forledet Nav til å utbetale 103.541 kroner for mye i arbeidsavklaringspenger over en periode på 20 måneder.

I den aktuelle perioden jobbet kvinnen samtidig som hun mottok pengene – men hun unnlot å føre arbeidstimene på meldekortene til Nav.

Hun unnlot å innrapportere totalt 863,5 timer, og feilen i meldekortene førte til at tiltalte uriktig mottok 103.541 kroner i arbeidsavklaringspenger.

Erkjente ikke straffskyld

I retten sa tiltalte at hun fylte ut meldekortene i tråd med den veiledningen hun hadde fått av sin veileder ved Nav, og at hun var overbevist om at dette var riktig. Hun sa samtidig at hun i den aktuelle perioden var i en vanskelig livssituasjon, hvor hun manglet kontroll.

Retten var av den oppfatning at tiltalte skulle ha forsikret seg grundig om hvordan meldekortene skulle fylles ut.

«Tiltalte har konsekvent og over lang tid oppgitt til Nav at hun ikke har vært i arbeid, mens hun i enkelte uker har arbeidet opptil 37,5 timer i uken» heter det i dommen.

Enstemmig dom

Etter rettens syn har tiltalte utvilsomt handlet grovt uaktsomt, og ved straffeutmålingen er det i skjerpende retning tatt hensyn til at allmennpreventive hensyn krever en følbar reaksjon ved misbruk av stønad fra Nav.

I formildende retning bemerkes at saken har hatt en lang liggetid hos Trøndelag politidistrikt.

Kvinnen er dømt til 21 dagers betinget fengsel med ei prøvetid på to år. Hun er ikke idømt bot, men må betale saksomkostninger på 3.000 kroner i tillegg til å betale tilbake pengene fra Nav hun urettmessig har mottatt.

Dommen i Namdal tingrett var enstemmig.