Hva med å se framover i Ytre Namdal?

arkiv

Det er med stor interesse jeg har fulgt debatten omkring sammenslåing av kommunene i Ytre Namdal.

Det som forundrer meg at det er blitt en «historie time» ut av debatten. Her fortelles det om diskusjoner, avgjørelser og hendelser fra 20-40 år tilbake i tiden. Dette kommer fra voksne bedriftseiere og politikker som er mer opptatt av fortida enn framtida. Vi skal vel legge grunn for fremtidens borgere i Ytre Namdal og da må vi ikke sitte på hvert vårt nes /odde og skue på hverandre.

«Ytre Namdal kommune» vil bli den største oppdretts kommunen i Norge. Hvilke muligheter og tyngde det vil gi? Tenk om vi ser litt sørover og samarbeider med Hitra/Frøya i en del sammenhenger. Tar vi i samme åndedrett og ser på hva som skjer på Helgelandskysten. Her bygges og satses det over en lav sko på mange områder., som turisme, industri og oppdrett osv.

Nei, slutt å sutre over det som har skjedd. Se hva som dagens offensive næringsdrivende har fått til i løpet av kort tid.-

Historietimen er over... ta steget nå... mens vi kan være med å styre prosessen.