Forsøksregion på landbruk

Trøndelag er utpekt til å være forsøksregion på landbruk.

LEDER: Anne Marit Mevassvik leder prosessen med å samle Trøndelag til ett fylke. Hun takker gladelig ja til landbrukssatsinga. 

arkiv

NAMSOS: Anne Marit Mevassvik leder prosessen med å samle Trøndelag til et rike, og hun mener dette er en riktig avgjørelse.

– Dette er en god start. Vi har ambisjoner om å bygge et sterkt regionalt nivå med flere oppgaver underlagt folkevalgt styring, sier hun.

Onsdag kom meldinga om at Trøndelag i en forsøksperiode på to år får økt ansvar på landbruksområdet.

Periode på to år

Mevassvik gir uttrykk for at hun deler statsråd Jan Tore Sanners oppfatning om at det er naturlig å se flere virkemidler på dette næringsområdet i en sammenheng.

– Overføringa av oppgaver vil gi en økt regionalpolitisk oppmerksomhet omkring ordninga, og dermed også rammebetingelsene for landbruksnæringa, sier Mevassvik som er leder for Fellesnemnda i Trøndelag.

Skal samarbeide fortsatt

Midlene er framforhandlet over jordbruksavtalen. Mevassvik sier at Trøndelag fylkeskommune vil legge stor vekt på å videreføre det gode samarbeidet som Fylkesmannen har hatt med faglagene i landbruket.

– Vi må også evne å se landbruket som en del av et større bilde. Landbruk har stor betydning for Trøndelag. I tillegg utgjør næringa en betydelig andel av sysselsettinga her. Landbruksnæringa har stor betydning både for annen næringsvirksomhet og på viktige samfunnsområder som klima, miljø og samferdsel, for å nevne noen, sier Mevassvik og legger til:

– Dette passet derfor godt som en del av fylkeskommunenes nye samfunnsutviklerrolle.

Hun forsikrer at et tett samarbeid med Fylkesmannen fortsatt vil være behøvelig.

– Vi må gjøre oss nytte av den spisskompetansen Fylkesmannen besitter på landbruksområdet, sier Anne Marit Mevassvik.