Forserer sammenslåing

Innovasjon Norge forserer sammenslåinga av Trøndelagsfylkene og slår sammen sine kontorer allerede nå.
arkiv

NAMSOS: Navnet på det nye regionkontoret er Innovasjon Norge Trøndelag. Det er direktør Vigdis Harsvik som skal lede kontoret. Ulrik Hammervold som har vært Innovasjon Morges direktør i Nord-Trøndelag, går nå over i en stilling som ny kreditt- og finansierings- ansvarlig.

Divisjonsdirektør for Regioner og finansiering i Innovasjon Norge, Per Niederbach, sier at dette først og fremst er et grep for å gjøre Innovasjon Norge mer relevant gjennom å dele felles kompetanse og ressurser.

– Hovedmålet er å utløse de næringsmessige fortrinnene som ligger i trøndelagsfylkene, sier Niederbach som også viser til at dette er en naturlig konsekvens av at Trøndelag samles til ett rike 1. januar 2018.

Den nye direktøren Vigdis Harsvik ser også store fordeler med sammenslåinga.

– Et samlet Trøndelag har utrolig store muligheter til økt verdiskaping innenfor områder som bioøkonomi, havroms- teknologi, fornybar energi og reiseliv/kulturnæringer, bare for å nevne noe. Dessuten har vi en nær sagt ubegrenset tilgang på kortreist teknologi, med de muligheter det gir, sier hun og tilføyer:

– Gjennom å bygge et større og sterkere fagmiljø kan Innovasjon Norge få til enda mer og bidra enda sterkere til verdiskapinga i Trøndelag. Det skal vi få til i et tett samarbeid og samspill med næringslivet, forsknings- og kompetansemiljøene, regionale myndigheter og innovasjonsmiljøene.

Innovasjon Norge skal fortsatt ha kontorer i Steinkjer og Trondheim.