Trønderenergi overtar operatørskap for Sarepta

Styret i Sarepta Energi AS har besluttet å overføre operatørskapet for drift av Ytre Vikna 1, og utvikling av de gjenværende eiendelene i selskapet, til Trønderenergi Kraft AS.

TRINN to: Første trinn av Ytre Vikna vindpark, med totalt 17 turbiner, er et av de mest produktive vindkraftverkene i Norge ifølge NTE. Nå er trinn to skjøvet fram i tid, men Vikna-ordfører Amund Hellesø (innfelt) vil at NTE fortsatt skal innfri de forpliktelser de har skrevet under på i en avtale fra 2011. 

arkiv

RØRVIK: Selskapet eies av NTE (50 %) og Trønderenergi (50 %).

Sarepta har til nå driftet vindparken Ytre Vikna 1, som har 17 vindturbiner, men den skal nå styres og overvåkes fra Trønderenergis produksjonssentral på Berkåk.

Daglig vedlikehold vil, som i dag, fortsatt utøves av NTE sine mannskaper lokalt i Vikna, opplyser selskapet onsdag.