Vil lære salg og service

Det er mange svært velutdanna jobbsøkere blant de 12 som nå gjennomgår språkfinpuss for å komme seg inn i arbeidslivet i Nærøy og Vikna.

KURS: Cato Berg og Tone Iren Nygård er lærere for kursdeltakerne. På presentasjonen var også ordførerne Steinar Aspli og Amund Hellesø til stede. 

arkiv

RØRVIK: Seks fremmedspråklige jobbsøkere fra Nærøy og seks fra Vikna er nå i full gang med fire ukers teorikurs på Rørvik. Dette etter- følges av 19 ukers utplassering for arbeidspraksis i bedrifter i Ytre Namdal. Formålet er i første rekke å lære seg å takle salg- og serviceyrker.

– Mange av deltakerne har jobbet i slike yrker før. men nå skal de samtidig lære seg å beherske norsk i yrket, forklarer lærer Cato Berg, som sammen med kollega Tone Iren Nygård underviser gruppa gjennom Folkeuniversitetet.

Fra bachelor og bank

Det er ressurssterke deltakere i gruppa, folk med bachelor i matematikk, flere har jobbet i bank, i flyselskap og det er folk med yrkesbakgrunn i alt fra helsefag til fabrikk. Deltakerne har gjennomført norsk- opplæring tidligere, og de fleste har bodd ei tid i Norge.

Kurset gjennomføres i regi av Nav, mens Folkeuniversitetet har den praktiske undervisninga. Flyktningtjenesten i Vikna og Nærøy er med. Onsdag ble opplegget samtidig presentert for ordførerne i de to kommunene.

Ifølge lærer Tone Iren Nygård er det skaffet praksisplasser til rundt halvparten av kursdeltakerne allerede, men håpet er å få flere arbeidsgivere på banen. Nygård tror ikke dette skal by på problemer. Også ordførerne i Vikna og Nærøy antydet at kommunene kan være aktuelle til å bidra med praksisplasser. Nav har som mål å fortsette tilbudet også senere.

– Trøndersk er vanskelig

– Det hele går gjennom Nav, så arbeidsgiverne har ingen økonomiske forpliktelser. De har heller ingen ekstra praktisk belastning med opplegget, det ordnes av andre, påpeker kollega Cato Berg og karakteriserer opplegget som en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Berg oppfordrer aktuelle arbeidsgivere til ta kontakt.

Flere av deltakerne på kurset har signalisert at de kan tenke seg å etablere egne bedrifter, de trenger bare praktisk trening først. Nærøy- ordfører Steinar Aspli påpekte at det var mulig å benytte hjelpeapparatet som eksisterer om noen hadde tanker om å starte selv.

Noen av kursdeltakerne roste initiativet og opplegget da det ble presentert onsdag. Men det ble uttrykt et lite hjertesukk også: trøndersk er vanskelig!