Sp-lederen vil kjempe for flytilbudet i Namdalen

– Saken er ikke avgjort

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at det fortsatt er mulighet for et politisk samarbeid for å sikre flyplassene i Namdalen et godt rutetilbud, selv om anbudsrunden er gjennomført.

GIR IKKE OPP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum besøkte i går Namsos og ble orientert om bekymringene knyttet til utfallet av den nye anbudsrunden for flyrutene. Fra venstre: Randi Dille, Per Olav Tyldum, Trygve Slagsvold Vedum, lufthavnsjef Geir Tore Buvarp og Hege Nordheim-Viken. FOTO: JONAS OLSEN 

ORIENTERTE: Randi Dille (til venstre), Morten Stene, Geir Tore Buvarp og Hege Nordheim-Viken var blant dem som kom med innspill til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. 

arkiv

NAMSOS: – Jeg opplever at det er flere politiske partier som er opptatt av at flyplassene i Namsos og Rørvik må sikres et like godt rutetilbud når den nye anbudsrunden trer i kraft neste år. Det må vi utnytte, sier Slagsvold Vedum.

Sp-lederen møtte i torsdag lokale politikere og representanter fra næringslivet og sykehuset. Der ble de lokale flyplassenes betydning for næringslivet, for sykehuset og for samfunnsberedskapen belyst.

Trygve Slagsvold Vedum lovte å forfølge saken på Stortinget.

Viktig for Distrikts-Norge

– I Senterpartiet er vi opptatt av flyplasspolitikk fordi det dreier seg om viktig infrastruktur i Distrikts-Norge. Mitt inntrykk er at man fra lokalt hold vil være fornøyd om det nåværende rutetilbudet kan videreføres, sier Sp-lederen etter å ha blitt orientert om utfordringene.

Da Slagsvold Vedum oppsummerte det times lange orienteringsmøtet, trakk han fram to muligheter for arbeidet som må gjøres.

– I Sp har vi flere som har god kompetanse på denne spesielle delen av samferdselspolitikken, blant annet er det to tidligere samferdselsministre i Stortingsgruppa. Jeg vil også kontakte politikere fra Ap, V og KrF for å se om det er noe vi kan gjøre sammen. Det kan være aktuelt å fremme et konkret forslag i Stortinget, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Bare fra Namdalen

Det er bare fra Namdalen at Sp-lederen har mottatt reaksjoner på innholdet i anbudsrunden som ble avsluttet for et par uker siden.

– Dette handler om politikk og da er det mulig å få til endringer helt til saken er avsluttet – i dette tilfelle til det er underskrevet kontrakt med valgt flyselskap. Det er dette handlingsrommet vi vil benytte oss av. Og hvis flere partier har de samme innvendingene, så ligger det politisk kraft i det, sier Trygve Slagsvold Vedum.