Ja til p-plasser i Overhalla

arkiv

OVERHALLA: Formannskapet i Overhalla har sagt ja til at det kan anlegges cirka 150 parkeringsplasser ved Vesteråa i tilknytning til Efri Halfa. Det settes flere forutsetninger for tiltaket.

Parkeringsplassen må tilpasses terrenget i størst mulig grad og allmennheten skal sikres fri adgang til plassen. Det tillates at det etableres sittegrupper med bålpanner og avfallsdunker og det kreves at plassen må skiltes med parkering forbudt for bobiler og campingvogner. Det kom ingen merknader av betydning da søknaden var ute på høring.