Løshundjakt til glede og besvær

LØSHUNDJAKT KAN FUNGERE: Kolbjørn Thun i elghundklubben mener den måten de fleste jaktlag i Namdalen jakter på, er lite forenlig med løshundjakt. Men gjort på rett måte, og med rett hund, kan det fungere aldeles utmerket. 

arkiv

Kongsmoen: Tidligere var jakt med løshund nærmest et fremmedord i vårt distrikt. Dette var noe de drev med i de store skogene på Østlandet. Nå har vi delvis et inntrykk av at alle skal ha løshund.

– Har du tilstrekkelig stort vald, og har en hund som gjør jobben sin skikkelig, kan dette fungere veldig bra. Men jeg snakker med mange innenfor hundemiljøet, og har ei formening om at ikke riktig alle vet hva løshundjakt egentlig innebærer, sier styreleder Kolbjørn Thun i Nord-Trøndelag elghundklubb.


Blir støtende


– En løshund skal søke ut langt, finne elgen og skjelle på den slik at den holder seg i ro til jegeren kommer. Elgen blir forstyrret av hunden, men lar seg egentlig ikke affisere så veldig mye. Betingelsen er at det jaktes i et område som er så stort at elgen ikke har hørt eller luktet jegerne. Vet elgen at jegerne er der, vil den sannsynligvis ikke stå for hunden, forteller Thun.

Er alle de rette tingene på plass, kan løshundjakt fungere veldig bra.

– Men da må også jakta legges opp rundt det. Mitt inntrykk er at man jakter drivjakt som vanlig, og at man i tillegg slipper hunden. Kanskje i tillegg en hund som ikke fungerer optimalt.

Da vil hunden fort støte elgen. Det vil si at elgen legger på sprang i en eller annen retning.

– Hvis da hunden legger etter og følger elgen veldig langt, kan dette være veldig uheldig.

De fleste av oss som har drevet med jakt over noen år har hørt historier om elghunder som er gjenfunnet etter både en og to dager langt unna det valdet den opprinnelig ble sluppet. I tillegg blir den kanskje ikke funnet før elgen er skadd av påkjenninga.

– Det er ikke løshundjakt. Når elgen ikke vil stå, skal hunden slippe etter ei stund og den skal komme tilbake. Hunder som jager på dagevis, og i slikt tempo at elgen blir skadd, er heldigvis sjelden. Men det finnes slike hunder, og det finnes slike hundeeiere. Vi i elghundklubben prøver å følge med og tar gjerne en prat med dem som vi ikke mener tar nødvendig hensyn til etikk og dyrevelferd.


" Hunder som jager på dagevis, og i slikt tempo at elgen blir skadd, er heldigvis sjelden.

Kolbjørn Thun, Nord-Trøndelag elghundklubb


– Slipp en god løshund


Enkelte jaktlag har også gjort det til en vane å slippe hunden på grensa til nabovaldet i håp om at hunden tar seg en tur innom naboen og henter med seg det som finnes av elg der.

– Moralsk og etisk er det et problem. Hvis valdet er stort nok, og naboene ikke har noe mot at det kan komme en hund over grensa, så slipp gjerne en god løshund. Men gjør det slik løshundjakt er tenkt å være, oppfordrer Thun.