Leka reserverer seg mot høringsuttalelse fra Region Namdal

Leka vil beholde lensmannen

Leka kommune gir sin egen uttalelse om den pågående politireformen.

LENSMANNSKONTORET ER TRUET: I forbindelse med den nye nærpolitireformen er det foreslått å redusere antallet lensmannskontor kraftig. Innbyggerne på Leka vil gjerne beholde sitt. FOTO: BJØRN TORE NESS 

BETENKT ORDFØRER: Ordfører Per Helge Johansen på Leka mener det er viktig for beredskapen og sikkerheten for folk på Leka at lensmannskontoret består. 

arkiv

Leka: – De andre kommunene i Region Namdal, bortsett fra Leka og Flatanger, er positive til nærpolitireformen som blant annet vil bety nedleggelse av flere lensmannskontor i regionen. Blant annet det på Leka, sier ordfører Per Helge Johansen.

Det kunne ikke de være med på, og reserverte seg mot deler av uttalelsen fra Region Namdal.

– Nå har vi kommet med vår egen høringsuttalelse, der vi tar til orde for å beholde lensmannskontoret i kommunen, sier han.


Ikke bra for Leka


– Vi ser at det er langt til Leka. Vi tror det vil bli for tilfeldig om det kommer en patrulje til øya om noe skulle skje. I tillegg ligger vi slik til at vi kystens riksveg nummer en, hovedleia til havs går forbi oss. Å ha en lensmann i kommunen vil bety mye for beredskapen knyttet til skipsfarten.

Risikoen for ulykker med skip er hele tida til stede.

– Slike ting må kommunen ta hensyn til i sine risiko- og sårbarhetsplaner. I beredskapen vi har er lensmannen, sammen med ambulanse, lege og brannkorps, en avgjørende ressurs, sier Johansen.

De legger også vekt på at selv om en patrulje er tilgjengelig og har en mulighet til å rykke ut, er det dermed ikke sagt at patruljen kan komme seg til øya.

– Når vi har uvær og ferga ikke går, blir det stopp i Gutvik. Da er lensmannen på Leka god å ha for dette samfunnets trygghet, helse og sikkerhet, heter det i høringsuttalelsen.


Sett til utlandet


Fra Leka sin side har de sett på hva andre land har gjort med henblikk på organisering av politi. Og hvilke erfaringer som er gjort der.

– Sammen med vår nye rådmann har vi gått igjennom undersøkelser fra blant annet England. Der gjennomførte de ei tilsvarende omorganisering i 2006. De gikk ned fra 41 til 12 politidistrikter for å skape robuste enheter. Ingen av de undersøkelsene som er gjort i etterkant, viser at større politienheter ble mer effektive, forteller Johansen.

Fra Danmark har de hentet opplysninger om at en til- svarende omorganisering der har gitt motsatt resultat enn hva som var hensikten. Mer av pengene gikk til administrasjon og mindre går til operativt arbeid.

– En god beredskap krever politi i hele landet, sånn er det bare, sier ordføreren.