Namdalinger bor midt i fjørfatet

Er du rypejeger og bor i Namdalen, kan du ikke klage. Da har du nemlig enkel tilgang til noen av de beste rypeområdene i hele landet!

MEKKA: Namdalen fortoner seg som det reneste Mekka for rypejegere. Tegning: Knut Høihjelle 

arkiv


De fleste av oss er jo skrudd slik sammen at vi tror gresset er mye grønnere på andre sida av gjerdet. Og mange rypejegere går ikke av vegen for et par hundre ekstra mil i bil til noe de tror er bedre enn her hjemme.


Jegernes Mekka


Ser vi på statistikkene for de beste rypekommunene i landet, viser de derimot at vi ikke trenger lange bilturen før vi befinner oss i jegernes Mekka.

Ifølge Statistisk sentralbyrå for de siste ti årene, ligger Lierne kommune nesten bestandig i toppsjiktet blant kommuner med flest felte ryper. For jaktåret 2011-2012 tronet de alene på topp med 6.900 felte liryper.

Også i Snåsa er det som regel bra tetthet med ryper, men Kautokeino i Finnmark og Karlsøy i Troms ligger som regel enda et hakk foran oss her i Nord-Trøndelag.


Lierne og Snåsa


Av de namdalske kommunene er Lierne og Snåsa i en klasse for seg. For de siste syv årene felles det omtrent 4.000 liryper i snitt hver sesong i Lierne, mens antallet er 3.000 for Snåsa. I Namsskogan og Røyrvik skytes det under halvparten, med henholdsvis 1.500 og 1.400 ryper. Deretter følger Grong med nesten 1.000 og Overhalla med 560 felte ryper i gjennomsnitt hver sesong.

Daglig leder for fjellstyrene i Lierne, Nils Vidar Bratlandsmo, synes det er veldig inspirerende og artig at kommunen er så populær både blant ryper og jegere.

 


95 prosent utenbygds


– Den store interessen og pågangen fra jegerne gjør at vi dessverre må avvise mange rypejegere. Av de omtrent 1.200 søknadene vi mottar om jakt i regulert periode, er det bare 500 som får tildelt kort.Og jegerne kommer fra hele landet for å jakte ryper og skogsfugl i Lierne.

– Flesteparten kommer fra Sør-Norge, og særlig fra Trondheims- og Oslo-området. Hele 95 prosent av de som jakter fra 10. september til 1. oktober er utenbygdsjegere, forteller Bratlandsmo.


Reduserte kvoter


– Vi er mye ute i fjellet for å snakke med jegerne. Da får vi små drypp og innspill på tiltak og endringer vi kan gjøre i forbindelse med jakta. For det hviler et stort ansvar på oss i fjellstyret for å forvalte rypestammen best mulig på lang sikt. – Og vi møter stor forståelse blant jegerne for de innstramminger fjellstyret har gjort i forhold til reduserte dagskvoter i dårlige år.

Han understreker at fjellstyrene, i likhet med Statskog, heller ønsker strenge restriksjoner enn å avlyse jakta. Samtidig vil de gi flere muligheten til å jakte på små kvoter, enn større kvoter på færre jegere.


250 kilometer


– For å få best mulig oversikt over rypebestandene, gjennomføres det hver sommer omfattende rypetellinger i de ulike områdene. 30 hundeekvipasjer med både inn- og utenbygdsjegere gikk nå i august 250 kilometer linjetakseringer, forklarer Bratlandsmo.

– Dette danner grunnlaget for fastsetting av høstens dagskvoter.


En prosent etter jul


I forbindelse med den pågående debatten om vinterfreding av rypa, påpeker daglig leder av fjellstyrene at omtrent 16 prosent av rypebestanden skytes om høsten, mens kun en prosent felles etter jul.Når mange hundre jegere ankommer Lierne med sine 1.300 innbyggere, vil det naturlig nok sette sitt preg på kommunen noen høstmåneder. Mange grønnkledde med sine firehjulstrekkere er å se på vegene, parkeringsplassene og bensinstasjonene. Og mat skal de ha. Dessuten transport og jaktkort.


Inntekter


Totalt blir dette en viktig inntektskilde for en kommune som sliter med avfolking og tap av arbeidsplasser.

Trøndelag forskning og utvikling har sett på ringvirkningene av jakt og fiske i Lierne kommune og levert en rapport om den økonomiske betydninga dette har.

Undersøkelsene viser at fiske, samt små- og storviltjakt utgjør 21,5 årsverk. Dette gir et utslag i folketall på 38 personer. Av dette utgjør småviltjakta 6,7 årsverk, og gir et utslag på 11,7 personer.