Viktig å teste hagla

Ryper holder på å bli en mangelvare i fjellet, men uansett mye eller lite ryper, tilsier alt av jaktetikk at vi feller de rypene vi skyter på.

EN DEL AV OM HAGLA TREFFER: Hvordan haglepatronen er satt sammen vil være med å påvirke hvor store sjanser man har til et godt og fellende skudd på rypejakta. 

arkiv

Kongsmoen: De tre viktigste kriteriene for å bli en god hagleskytter er trening, trening og trening. Deretter kommer tilpassing av haglestokken og ikke minst det å skyte på en avstand der hagla fungerer optimalt. Og det er det siste vi skal konsentrere oss om i denne artikkelen.


Hvilken trangboring?


De fleste av oss jakter med ei hagle med to løp. Disse har gjerne forskjellig trangboring. Eller forskjellige choker, om du vil.

Hvordan dette blir betegnet, varierer mellom haglefabrikantene og i enda større grad mellom de landene hagla er produsert.

Trangboring er egentlig hvor stor innsnevring det er i munninga på løpet. Altså forskjellen på diameteren i løpet og inne i trangboringa. Det sier litt om hvor mye hagla sprer eller samler, men trangboring forteller langt fra hele historien.

Både lengden på trang- boringa og hvordan overgangen mellom løp og trangboring, er utformet påvirker spredninga.


Valg av ammunisjon


Det som påvirker aller mest i tillegg til trangboringa, er valg av ammunisjon. Noen typer sprer rett og slett mer enn andre.

Det som gjør det hele enda mer forvirrende, er at de forskjellige ammunisjonstypene ikke sprer eller samler like mye i forhold til hverandre i for- skjellige hagler. På samme måte trenger ikke samme ammunisjon å gi like jevne skuddbilder i to forskjellige hagler.

Skal du riktig være haglenerd, kan det være forskjeller mellom de to løpene i den samme hagla. Men forskjellene mellom løpene er i de fleste tilfeller så liten at det ikke har noen som helst betydning for jaktresultatet.


Forskjellig oppbygging


En haglpatron består av tennhette, krutt forladning hagl og hylsa som alt er samlet i.

Det som gjør størst forskjell på treffbildet er forladninga. I en moderne patron er forladninga en buffer mellom krutt og hagl, men det er også en kopp som haglene ligger i. Hvordan bufferen er laget, har betydning for treffbildet, og det samme har styrken og tykkelsen av koppen.