Åpner for felling av totalt 11 jerv

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har åpnet for lisensfelling av jerv i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya.

USIKKER FRAMTID: Rovviltnemnda har åpnet for felling av jerv i Nord-Trøndelag i perioden 10. september til 15. februar. 

arkiv

STEINKJER: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opplyser fredag kveld at lisensfellinga starter 10. september, og varer til og med 15. februar 2017 – eller til kvoten er fylt.

Rovviltnemnda har i vedtak fra 26. mai åpnet for felling av inntil 19 jerv i region 6 Midt-Norge. Det kan felles inntil tre tisper innenfor område med mål om yngling i Nord-Trøndelag.

Vedtaket er klagebehandlet av Klima- og miljødepartementet 26. juli. I forbindelse med klagebehandlinga ble reservekvoten redusert, samt at kriteriene for tildeling fra reservekvoten ble strammet inn. Klagen ble derfor delvis tatt til følge.

I Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya er kvotene fordelt som følger:

  • Område med mål om yngling i Nord-Trøndelag (øst for E6): seks jerver (tre tisper).
  • Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag samt Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag: fem jerver.