Avløserlaget søker om støtte

Ytre Namdal Landbrukstjenester trenger 230.000 kroner i støtte fra andelseierne dersom den planlagte fusjonen med Namdal Landbrukstjenester 1. januar 2017 skal gå orden.
arkiv

KOLVEREID: YNL (Ytre Namdal Landbrukstjenester) har derfor søkt kommunene i Ytre Namdal om økonomisk støtte for å reise dette beløpet. Nærøy kommune søkes om 85.000 kroner, Vikna om 65.000 og Bindal og Leka kommuner om 40.000 kroner hver.

Hjalp 65 gårdbruker

YNL er et andelslag for gårdbrukere i de fire kommunene. Laget formidler og er arbeidsgiver for avløsere som arbeider på gårdene. I fjor mottok 128 arbeidstakere lønn fra laget, og det var rundt 65 gårdbrukere som benyttet lagets tjenester. Administrasjonen ligger på Kolvereid. Halvor Prestvik sluttet som daglig leder i Ytre Namdal Avløserlag 1. januar. Bernt Moa har vært fungerende daglig leder siden, opplyser styreleder Kåre Petter Wangsfjord.

Må ha pluss før 2017

Andeslaget har de siste åra slitt med underskudd. Drifta går nå i pluss, men det er etterslepet det søkes om støtte for å dekke. Det er allerede inngått avtale om fusjon med Namdal Landbrukstjenester i Overhalla. I avtalen er det imidlertid en absolutt forutsetning av YNL skal ha positiv egenkapital på fusjonstidspunktet.