Dette er PMMA

arkiv

• PMMA (para-metoksymetamfetamin) er sentralstimulerende rusmiddel med effekter som kan likne en blanding av amfetamin/metamfetamin og ecstasy. Disse stoffene anses likevel som langt mer giftige enn amfetamin og ecstasy, og de har ingen medisinsk anvendelse.

• PMMA inntas vanligvis gjennom munnen som pulver eller tabletter, sjeldnere intravenøst med sprøyte eller ved sniffing. Stoffet inntas gjerne i doser på 40–100 mg

• Inntak av PMMA kan gi både psykiske og fysiske symptomer. Stoffet har virkning som likner både amfetamin/metamfetamin og ecstasy, men graden av rusvirkning er mindre uttalt og kommer senere. Bivirkningene kan være mer uttalte.

• I lave doser preges rusen av eufori, dvs. økt lykkefølelse og hallusinasjoner (sanseforvrengning).

• Den sent inntredende ruseffekten kan føre til gjentatte og store inntak med betydelig risiko for overdosering og dødelig forgiftning.

• Høye doser innebærer betydelig økt risiko for forgiftningssymptomer, som i sin milde form kan være intens uro, rastløshet, forvirring, synsforstyrrelser og ufrivillige rykninger i muskulaturen. Videre får man hjertebank og høy puls.

• Andre symptomer er pustevansker, overoppheting, bevissthetsforstyrrelser og kramper. Hjertestans og hjerneblødning er livstruende komplikasjoner med høy dødelighet selv om pasienten kommer under behandling på sykehus.

• Det er liten forskjell mellom doser som gir ruseffekt og doser som gir dødelig forgiftning.

• Det foreligger flere rapporter om helseskade og dødsfall allerede ved inntak av en vanlig brukerdose PMMA. Bruk av mer enn 150 mg øker faren for forgiftning, og desto høyere dose, jo større risiko for dødelig utfall. Faren øker også ved samtidig bruk av andre rusmidler.

• PMMA ble først beskrevet i Norge i 2003. Samme år forårsaket stoffet et forgiftningsdødsfall her i landet.

• Etter noen år der man ikke vet om stoffet ble brukt, dukket PMMA igjen opp i norske narkotikabeslag sommeren 2009, da i gatestoffer solgt som amfetamin/metamfetamin eller ecstasy.

• Samtidig ble det ved rettsmedisinske blodanalyser påvist en epidemi i Norge på til sammen 27 PMMA-relaterte forgiftningsdødsfall mellom sommeren 2009 og sensommeren 2012.

KILDE: FOLKEHELSEINSTITUTTET