Har lite kunnskap om enorme verdier

Til tross for at laksen skaper milliardverdier i Namdalen, vet vi lite om den. Det skaper sore konflikter mellom ulike interesser.

UTFORDRINGA: Den store utfordringa innenfor laksenæringa er å få kontroll på lakselusa, mener Frode Staldvik i Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø. 

arkiv

GRONG: – Glem bjørn og sau. Det mest konfliktfylte dyret i Namdalen er laks. Og da mellom oppdretts og villaks.

Det sier Frode Staldvik, daglig leder i Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV).

Under Region Namdals møte i Grong fredag, innledet han om hvilke muligheter økt kunnskap om laksen kan øke verdien innenfor villaksfisk og oppdrettsnæring.

Milliardverdier

For til tross for at oppdrettsnæringa omsetter laks for mer enn tre milliarder kroner og villaksfiske skaper verdier for mer enn 100 millioner: Vi vet veldig lite om hvordan den ville og «tamme» laksen påvirker hverandre.

Staldvik pekte blant annet på at vi ikke vet når smolten forlater elvene og svømmer til havs. Vi vet heller ikke hvor den vandrer. Og hva med sjøørreten?

Hvor svømmer smolten?

– Hadde vi hatt kunnskap om dette, hadde det vært lettere å plassere oppdrettsanlegg på steder der de ikke kommer i konflikt med villaksen, sier Staldvik og kommer med et eksempel:

– Vi kunne sagt at «der dere ønsker å plassere anlegget, ligger i løypa til smolten når den skal til havs». Jeg er sikker på at næringa ville tatt hensyn til sånn kunnskap.

Poenget til Staldvik er at den store utfordringa for smolten er at den må gjennom det han kaller lusebeltet på sin veg ut i havet. Og jo nærmere den svømmer et oppdrettsanlegg, jo større er sjansen for at smolten blir angrepet av lus.

Vinn vinn

Men en ting er oppdrettsnæringa, som Staldvik mener har blitt veldig villig til å ta i bruk ny teknologi. Vel så viktig er det at beslutningstakerne tar hensyn til den kunnskapen som finnes når de gjør sine vedtak.

– Blant annet må politikerne være villige til å bruke oppdatert kunnskap. Og de må se forvaltninga av laks som en helhet på tvers av kommunegrensene, sier Staldvik som er optimist.

– Får vi økt kunnskap vil det gjøre det lettere å øke verdiskapninga knyttet til både villaks og oppdrettslaks. Da blir det en vinn vinn-situasjon i stedet for dagens konflikter.