Mandag skal lundingene gjøre sitt kanskje viktigste valg:

Må velge mellom Nærøy og Namsos

Mandag skal lundingene stemme for å fortsatt være en del av Nærøy, eller om de skal inn i Namsos.

GRENSE ELLER BARIERE: Om fergeleie på Lund i framtida skal være nordgrensa til Namsos eller en bariere som skiller Lund fra resten av Nærøy skal i stor grad avgjøres på mandag når Øivind Guntvedt, Petter Smines, Reidun Smines, Åse Rørmark, Arild Rørmark, Anne Kværnvik, Harald Oddvik og resten av lundingen skal stemme om framtidig kommunetilhørighet. 

SØR ELLER NORD: De fleste på Lund bruker tjenester i Namsos. For ferga og Follafjorden er en bariere som blant annet setter en stopper for å delta på kulturaktiviteter som strekker seg utover kvelden. Derfor vil nok flertallet av de 54 som bor der stemme for å bytte kommune. 

EN AV FÅ: Etter eget utsagn er Harald Oddvik sansynligvis en av mindretallet som fortsatt vil bo i Nærøy. Om han får rett får vi vite på namdag kveld. 

arkiv

LUND: – Det er et vanskelig spørsmål. Og et viktig spørsmål. Det er det viktigste vi har tatt stilling til noen gang, sier Øivind Guntvedt som NA møtte i lag med sambygdinger på Lundstua fredag.

– Det er noe vi snakker om og diskuterer når vi treffes. Det er naturlig at folket i bygda er opptatt av avstemninga og hva som eventuelt skjer etterpå, sier Petter Smines.

Fjorden – en barriere

Argumentene for å fortsatt være en del av Nærøy er der, og det samme er argumentene for å melde overgang til Namsos.

– For meg er det praktiske hensyn som gjør at jeg kommer til å stemme for Namsos. Fjorden mellom oss og resten av Nærøy ligger der, og det er ingen ting vi får gjort med den. Stort sett alle på Lund søker de tjenestene vi har bruk for i Namsos, og for meg er det da naturlig at vi er en del av Namsos kommune, sier Reidun Smines.

Noe blant annet Guntvedt er enig i.

– Vi er en utkant i Nærøy, og vi vil bli en utkant i Namsos. Vi får det ikke bedre om vi flytter kommune, men vi får det heller ikke verre. Så da gjenstår det praktiske med å tilhøre en kommune som vi kan oppsøke med bil i stedet for å måtte dra med ferga, sier han.

På den andre siden av kaffebordet sitter Harald Oddvik. Han tilhører dem som mener Lund også i fortsettelsen bør være en del av Nærøy.

– Det er det mange grunner til. Blant annet eldreomsorg. Det er dårlig stelt med eldreomsorgen i Nærøy, men det er enda verre i Namsos. Og de fleste av innbyggerne på Lund holder på å komme i en alder da tilgangen på sykeheimsplasser begynner å bli viktig, sier han.

– Fordelen med å havne på sykeheim i Namsos er at da kan man risikere å få besøk. Det er et fåtall av oss som ukentlig drar til Kolvereid. Vi drar til Namsos for å handle, klippe håret og oppsøke kulturaktiviteter. Da kan vi besøke våre gamle på samme turen, sier Reidun Smines.

Selvgående

Det som kjennetegner Lund er måten de holder liv i bygda.

– Vi trodde nok at det kom til å bli stor innflytting hit da vi fikk veg til Namsos på slutten av 1980-tallet. Men det har ikke skjedd. Det har hele tida gått den andre vegen selv om noen unge faktisk har slått seg til her, sier Guntvedt.

Selv om Lund og Smines nå teller bare 54 mennesker, så har de vist at de klarer seg.

– Blant annet har vi et rikt foreningsliv i bygda med mange lag og foreninger. Om vi skal ha tak en formann eller en kasserer er det aldri noe problem. Folk er vant med at skal de ha noe gjort er det ingen vits i å vente på at noen andre skal gjøre jobben for dem. De vet at vi alle må være med å ta et tak, sier Reidun Smines.

Den viljen tror lundingene vi møtte fredag gjør at bygda berger uansett kommunal tilknytning.

– Men siden vi allerede i dag har vår doktor, tannlege og kulturtilbud i Namsos, er det vel rett og rimelig at skattepengene går dit også, konkluderer Smines.