NIL fotball oppfordrer naboklubbene til å delta på trenerkurs

– Vi henger litt etter

Sportslig leder i NIL fotball, Trude Modell – mener namdalske klubber bør komme mer på banen når det gjelder utdanning av trenere.

TRENERLØFT I BARNEFOTBALLEN: Grasrottrener-kurset i regi av NFF gjennomføres med et formål om å gi barnefotballen et trenerløft. Her er Kaja Viken i aksjon for Overhalla under 3v3-cupen i Kleppen, som NIL fotball arrangerte nå nylig. 

arkiv

NAMSOS: – Vi henger litt etter her i Namdalen. Kretsen har iverksatt mange tiltak på området, men klubbene har vist liten interesse for å engasjere seg. Skal vi henge med i utviklinga ellers i fotball-Norge, må vi sørge for å være med på å utdanne gode trenere vi også, fastslår Modell.


– Må skjerpe oss


Trenerutdanning har vært et viktig fokusområde for NIL fotball de senere årene. Når klubben gjennom høsten og vinteren arrangerer Grasrot-trenerkurs i fire bolker – inviterer de også naboklubbene til å delta.

– Vi håper flere klubber ønsker å engasjere seg. Det er på tide at vi skjerper oss litt på dette området, sier Modell.


Felles forståelse


Johan Ludvik Lund og Arnstein Holmvik skal lede kurset «Grasrot-trener», som erstatter den tidligere trener 1-utdanninga og kvalifiserer til C-lisens. Målet er at deltakerne skal få med seg ei verktøykasse med felles kunnskap og verdier.

– Grunntanken går ut på å utdanne trenere slik at det blir litt mer felles forståelse for hvordan ting bør gjøres helt fra starten, sier Trude Modell, som forteller at målgruppa for kurset er trenere eller kommende trenere i klubber og lag, for barn og ungdom.

"Det er på tide at vi skjerper oss litt på dette området"
Trude Modell
Sportslig leder, NIL fotball

– Kurset er åpent for alle, så om det er foreldre som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om barneidrett, så er det bare å melde seg på for de også. Vi håper at folk kjenner sin besøkelsestid, avslutter Trude Modell.


Både teori og praksis


C-lisens-kurset er inndelt i fire bolker, med utgangspunkt i aldersklasser og – første delkurs har oppstart i siste halvdel av oktober.

– Kurset inneholder en kombinasjon av teori og praksis, forteller kursholder Johan Ludvik Lund i NIL fotball.

– Ved siden av å tilegne seg ny kunnskap som fotballtrener, er dette samtidig en veldig fin mulighet til å treffe andre namdalske trenere og på den måte kunne drive erfaringsutveksling, fortsetter Lund.

Ps. Påmeldingsfristen for deltakelse i kurset utløper 18. september, altså førstkommende søndag.