LIERNE

Ja til boliger

arkiv


LIERNE: Rådmannen anbefaler Lierne formannskap å si ja til at Kurt Totland og Leif Lyngstad gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at de får bygge inntil tre boliger ved Lenglingen i Sørli.

På det nærmeste vil boligene bli liggende 50 meter fra vassdraget, og rådmannen innstiller på at det gis dispensasjon fra 100-meterskravet fordi boligene ikke vil komme nærmere vannkanten enn eksisterende hytter i det samme området.

Boligene vil bli liggende i et område regulert til fritidsbebyggelse.