Klart ja i Nærøy - klart nei i Vikna

Det brenner et blått lys for en sammenslåing mellom Vikna og Nærøy. Mens det kom et klart ja fra Nærøy så var innbyggerne i Vikna langt mer skeptisk til en sammenslåing. Felles for kommunene er en valgdeltakelse på under 50 prosent.

GOD STEMING I STEMMELOKALET: Jevnt sig med stemmeberettigede hele dagen igjennom i følge valgfuksjonærende på Foldereid. Karle Magnus Tangen har gjort sin borgerplikt under påsyn av Audun Vennevik, Kjell Lauritzen, Hjørdis Wendelbo og Aslaug Vevstad Aune. 

TELLEKORPS I SVING: Mange fremmedstemmer, altså nærøyværinger som har stemt i en annen valgkrets enn de hører til, har gjort opptellingen av valget litt mer tidkrevende. 

arkiv

SE OPPTAK FRA VÅR DIREKTESENDING VED NÆRØYSUNDET.

KOLVEREID: Som forhåndsstemmene i Nærøy ga en indikasjon på, så vil et flertall i Nærøy gå for intensjonsavtalen for sammenslåing mellom Nærøy og Vikna.

67,85 prosent vil ha en sammenslåing og 31,36 prosent stemte nei.

Men dårlig valgdeltakelse på kun 47,46 prosent gjør at det fremdeles er uklart om kommunestyret mener dette er et resultat som gjør at man vil gå for en sammenslåing.

– Jeg skal selvfølgelig ikke forskuttere hva rådmannens innstilling vil være, og heller ikke hva politikerne vil si. Men det er bekymringsverdig at valgdeltakelsen er så lav, sier ordfører Steinar Aspli til NA.


Klart nei fra Vikna

I Vikna er rådet fra folket klart - i motsatt retning:

Der sa 69 prosent nei, og 31 prosent sa ja.

– Velgerne har talt, og min klare holding er at dette må vi respektere. Jeg kan ikke se noen grunn for at myndighetene skal gå inn og overstyre dette resultatet, sier viknaordfører Amund Hellesø.

Heller ikke på Vikna var engasjementet veldig høyt; knappe 50 prosent av de stemmeberettigete brukte stemmeretten sin.


Innbyggerne på Lund vil til Namsos

Innbyggerne på Lund har også gått til valgurnene mandag, for å si sin mening om hvor de ønsker å høre til; i Nærøy eller Namsos.

Det ble avgitt i alt 41 stemmer, noe som gir en valgdeltakelse på 80 prosent, da innbyggerne på Lund skulle stemme over hvilken kommune de ønsker å være en del av i framtida.

Opptellinga viser at 27 stemte for å bli en del av nye Namsos kommune (Namsos, Fosnes og Namdalseid), det ble avgitt 12 stemmer for at Lund fortsatt skal være en del av Nærøy kommune, mens to stemmer er til behandling i valgstyret.

– Det var en veldig klar melding, sier ordfører Steinar Aspli i Nærøy.

Han ser ikke for seg kommunestyret vil gå imot det klare ønsket fra et stort flertall av innbyggerne på Lund.

– For kommunen blir det et tap, og vi skulle veldig gjerne beholdt Lund, men når to tredeler ønsker å flytte kommunegrensa bør vi ta hensyn til det i den videre behandlinga.


LES OGSÅ:

Mange er usikre på hva intensjonsavtalen egentlig sier:

Det skal bli to byer

Hva står det egentlig i intensjonsavtalen mellom Nærøy og Vikna? Jo, blant annet at en ny kommune vil ha to by- og administrasjonssentre.

Fnyser av motstand mot sammenslåing

De unge som skal leve med Nærøy og Vikna i fellesskap eller hver for seg i framtida, fnyser av forrige generasjon og vil ha sammenslåing.

Tror viknaværingene sier stopp

Både ja- og neifolk tok ordet under kommunereformdebatten i Nærøy. Men skepsisen er stor til om naboene i Vikna vil godta intensjonsavtalen.