NA anbefaler å si ja

FOTO: TOM LYSØ 

arkiv

I dag skal innbyggerne i Vikna og Nærøy gå til stemmeurnene og si sin mening om intensjonsavtalen som er lagt fram om en sammenslåing av de to kommunene. Det er en historisk avgjørelse, med to kommuner og to tettsteder som tradisjonelt har hatt både samarbeid og rivalisering. Det har vært tverrpolitisk enighet om at det nå er riktig å slå sammen de to kommunene. Men når det kommer til intensjonsavtalen som er forhandlet fram, er det delte meninger.

Nå er det opp til innbyggerne å gi sin anbefaling til kommunestyrene. NA sin anbefaling er å si ja til intensjonsavtalen.

Det står respekt av avtalen som er framforhandlet. Det var ingen selvfølge at det var mulig å få til en avtale i det hele tatt. En slik avtale vil alltid innebære kompromiss, og at ikke alle blir fornøyd med alt. Men i det store bildet er ulempene noen må svelge ved å si ja til avtalen mindre enn fordelene ved å slå seg sammen.

Lokaliseringa av kommunesenteret og fordelinga av funksjoner mellom Rørvik og Kolvereid er blitt det store stridstemaet, som forventet. Men avtalen legger opp til en fornuftig fordeling mellom de to stedene. Rørvik vil være et vekstsentrum uansett om deler av kommuneledelsen sitter på Kolvereid. Med avtalen vil også Rørvik sin posisjon som regionsenter styrkes. For Kolvereid vil det bety desto mer for en balansert utvikling at kommunesenteret legges dit.

Det er verdt å lytte til næringslivet i regionen, som går inn for sammenslåing og ja til avtalen. De har for lengst sett forbi kommunegrensene, og er avhengig av et samarbeid for å klare rekruttere den arbeidskrafta og kompetansen som må til i framtida. Spesielt i ei framtid der Trøndelag blir ett, og konkurransen mot andre regioner i landet øker. Nærøy og Vikna vil bli den største oppdrettskommunen i landet, og en slagkraftig enhet i det nye Trøndelag.

Det er forståelig at en kommunesammenslåing vekker sterke følelser. Men det er ikke så lenge siden dagens kommunestruktur ble laget, og grendene ble tatt opp i det som da var de nye storkommunene. Nærøy og Vikna har faktisk vært i samme kommune tidligere også. Hvis det skjer igjen, er det fortsatt viktig at grendene styrkes og får mulighet til å påvirke lokale forhold. Hensikten med en storkommune er å kunne drive samfunnsutvikling. Det klarer en best sammen.