Vant gevær til 10.000 kroner

– Nummer 23! Han vant geværet!

HOVEDPREMIE: Bjørnar Sagvik, Oddvar Mørkved Hustad, Erlend Lande Lilleberre, Aksel Håkonsen og lensmann Erling Lundstadsveen foretok trekkinga av vinneren av et gevær til 10.000 kroner. Det ble Jan Aage Hoddø. I tillegg vant Knut Nordfjellmark en kikkert til 1.500 kroner. 

arkiv

OVERHALLA: Inne på lensmannskontoret i Overhalla trekker Erling Lundstadsveen opp en rosa lapp med et tall på fra politilua.

– Tallet er 23! Hvem var det som hadde det nummeret? sier Lundstadsveen og retter seg mot Bjørnar Sagvik i Overhalla utmarkslag.


Regulerer bestanden


– Det var Jan Aage Hoddø, det. Det var egentlig rettferdig, han er en av dem som har skutt mest, sier Oddvar Mørkved Hustad og Erlend Lande Lilleberre i bakgrunnen.

I september i 2014 ble det innført et eget smårovvilt-kort i Overhalla etter at skuddpremieordninga på smårovvilt – dyr som rev og kråkefugler – ble avviklet.

Da etablerte Overhalla utmarkslag, jeger og fisk, fjellstyret i samarbeid med kommunen et smårovvilt-kort. Nå, to år senere, har kortet blitt en suksess.

– Bakgrunnen for dette kortet var for å prøve å holde smårovvilt-bestanden nede, forteller Bjørnar Sagvik i Overhalla utmarkslag og viltrådet.

"For å holde trykket oppe, har et samlet Overhalla gått sammen om dette smårovvilt-kortet"
Oddvar Mørkved Hustad
Overhalla ettersøksring


Konkurranse


– Noe måtte gjøres, og for å holde trykket oppe, har et samla Overhalla gått sammen om dette smårovvilt-kortet, forteller Sagvik sammen med Oddvar Mørkved Hustad i Overhalla ettersøksring og viltrådet.

24 kjøpte kortet i 2016. Et tall Sagvik imidlertid håper vil øke foran salget av det neste kortet - ved hjelp av konkurranse.

– I år trakk vi fra alle som hadde kjøpt kortet. Neste gang tror jeg at den som skyter mest dyr – også vinner hovedpremien, sier Sagvik.