Vil ha befaring i Grytbogen

INNGREP: Det er stor uenighet om virkningene av inngrepene i Grytbogen ved ei eventuell kraftutbygging. 

arkiv

NÆRØY: Formannskapet i Nærøy vil invitere Olje- og energidepartementet på befaring slik at departementet kan få et best mulig grunnlag for sine vurderinger når de skal avgjøre Nærøy kommunes søknad om bygging av et kraftverk i Grytbogen.

NVE har ikke anbefalt at planene gjennomføres, men kommunen mener at de negative konsekvensene ved ei utbygging er mindre enn samfunnsnytten i form av fornybar energi og positive bidrag i klimasaken.