– Drikking blant ungdom i enkelte miljøer har blomstret opp den siste tida

120 ungdommer ble nektet inngang på det rusfrie arrangementet i Namsos fordi de var synlig beruset. Nå roper politiet varsko.

OPPBLOMSTRING: Etter å ha sett en nedgang i alkoholforbruket blant unge i Namsos gjennom flere år, ser Roger Skjærvik og politiet en oppblomstring igjen. 

arkiv

NAMSOS: I flere år har politiet sett en bedring i alkoholbruken blant ungdom i Namsos. Nå kan det se ut som om ungdomsrusen igjen har blomstret opp.

– I Namsos – og i Namdalen generelt – har det gjennom flere generasjoner vært tradisjon for tidlig alkoholdebut. Vi har jobbet tett opp mot alkohol og ungdom gjennom flere år, og vårt inntrykk er at ting har blitt bedre. Dette er spesielt synlig i voldsstatistikken som viser nesten en halvering av antallet voldssaker de siste tre til fire årene. Men vi opplever akkurat nå et tilbakefall, sier politioverbetjent Roger Skjærvik ved politiet i Namsos.

I en fersk Ungdata-rapport fra velferdsforskningsinstituttet NOVA, kommer det fram at det på landsbasis er 12,7 prosent av ungdomsskoleelevene som har vært fulle det siste året. Andelen blant ungdom i Nord-Trøndelag er på 17 prosent eller mer.


– Et kraftig varsko

– Hva skyldes det?

– Vi har en kultur hvor alkoholen dessverre fortsatt har en sentral del i manges liv, og dette tar det lang tid å bekjempe. Dessverre har drikking blant ungdom i enkelte miljøer blomstret opp den siste tida, og dette er noe vi må jobbe med, sier Skjærvik og viser til helgas rusfrie arrangement i Namsos hvor det ble solgt 270 billetter – og kun 150 ungdommer fikk slippe inn på festen.


LES OGSÅ:

Drøssevis av beruset ungdom kjørt hjem fra rusfritt arrangement

Politiet forteller at flere mindreårige kom fulle på rusfritt arrangement i Namsos.


– Det vil si at det var en ganske stor andel som hadde drukket, og som ikke kom inn på grunn av at de var synlig beruset. At 40 prosent av dem som kjøpte billetter til et rusfritt arrangement var påvirket av alkohol, er bekymringsfullt og er et varsko, sier Skjærvik som sier politiet vil intensivere arbeidet med å få bukt med alkoholinntaket blant de unge. Det er viktig at både politiets, arrangørenes, ungdommenes og foreldrenes syn på et alkoholfritt arrangement er det samme. Flere av ungdommene som var beruset under helgas arrangement vil bli kalt inn til bekymringssamtaler med foreldrene til stede.

– Politiet kommer til å prioritere å jobbe hardere mot rusmiljøene utover høsten. Vi ønsker blant annet et større foreldreengasjement. Foreldre har for dårlig kontroll.


" At 40 prosent av dem som kjøpte billetter til et rusfritt arrangement var påvirket av alkohol, er bekymringsfullt og et varsko.

Roger Skjærvik, politiet


LES OGSÅ:

«Liv» mistet helt dømmekraften etter å ha fått i seg designerdop

Ukritisk svelget hun klumpen med designerdop. Om morgenen våknet russejenta – full av angst, syk og med følelse av å være misbrukt.

Kalt inn til foreldremøte

Det utfordrende alkoholkonsumet blant unge har blant annet ført til at det tirsdag kveld ble arrangert et foreldremøte ved Namsos ungdomsskole. Målet er å legge en strategi for å få ned alkoholforbruket blant ungdomsskoleelevene.

– Bakgrunnen for møtet er utfordringene vi ser i forbindelse med ungdomsmiljøet. Det som skjer på fritida påvirker skole-hverdagen i større og større grad, noe som igjen påvirker læringsmiljøet på skolen. Vi ønsket derfor en samtale med foreldre og foresatte for å finne en felles strategi for å hjelpe ungdommene våre. Vi etterlyser også et større engasjement fra foreldrene, sier rektor ved Namsos ungdomsskole, Grete Mo.

– Hvordan skal politiet bekjempe ungdomsfylla?

– Ungdom er flokkdyr - og når en gjeng starter - følger gjerne flere etter, og da ruller ballen. Den må vi stoppe. Vi har sett flere eksempler hvor det har vært kort veg fra alkoholdebut til utprøving av narkotiske stoffer, sier Roger Skjærvik.