– Tragisk for Ytre Namdal

Geir Vinsand i Nivi Analyse har jobbet mye med kommunereform og har god kjennskap til Ytre Namdal og de utfordringene som vil komme i årene som kommer.

SYNES DET ER TRIST: Daglig leder Geir Vinsand i Nivi Analyse mener regionale og nasjonale hensyn må gå foran lokale folkeavstemninger, og mener Fylkesmannen må anbefale sammenslåing av Vikna og Nærøy. 

arkiv

Oslo: – Det vi ser her minner mye om det tragikomiske som har skjedd mellom Ørland og Bjugn. Tvillingkommuner som har alt å vinne på å slå seg sammen, og som ikke klarer det. Jeg kan nesten vedde på at om man snudde litt på avtalen og arrangert ei ny folkeavstemning, hadde resultatet fra den blitt motsatt. Altså ja fra Vikna og nei fra Nærøy, sier Geir Vinsand.

Han mener Fylkesmannen må gripe inn og foreslå sammenslåing.

– Det kan diskuteres om det er tvang eller ikke. Jeg mener at det ikke er snakk om tvang. Det er nasjonalt demokrati, og når lokaldemokratiet ikke klarer å gjøre den jobben som må til for å stå sterkere rustet til å møte utfordringene som kommer i framtida, må regjering og Storting inn for å ta avgjørelsene om sammenslåing, sier Vinsand.

Det eneste alternativet han ser til sammenslåing er forpliktende samarbeid i faste kommuneblokker.

– Med det samarbeidet som allerede er på plass igjennom regionrådene, kan det være et alternativ for Ytre Namdal. Men det betinger at regjeringa definerer samarbeid som ei løsning og ikke bare som et problem. De satte en stopper for samkommunene, men jeg tror denne formen for politisk samarbeid vil tvinge seg fram når Stortinget må finne ei alternativ løsning til sammenslutning flere steder i landet. Samkommune er bedre enn vertskommuneløsning fordi den innebærer samordning og gode muligheter for politisk styring. Et vertskommunesystem blir fort veldig komplisert og uoversiktlig. Se bare hva de sliter med i Værnes-regionen, sier han.