NAMDALEN

Felles regionråd

arkiv

Da ordførerne i Namdalen møttes til møte i Region Namdal før helga, ble man enige om å intensivere arbeidet med etablering av et felles regionråd for Namdalen.

Det ble på møtet enighet om en framdriftsplan hvor de enkelte kommunestyrene i løpet av oktober/november behandler spørsmålet om framdrift i prosessen.

Det tas sikte på at endelige vedtak om blant annet sammenslåing, arbeidsoppgaver, sammensetning og økonomi fattes innen 1. oktober 2017 og at et felles regionråd er etablert 1. januar 2018.