Privatskole i Overhalla:

Kommunal dysleksi

SKOLEBYGG: Den nedlagte skolen på Øysletta har vært aktuell som montessoriskole. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

Verdens helseorganisasjon definerer dysleksi som en sykdom som innebærer vansker med å lære å lese til tross for vanlig opplæring (Wikipedia).

Det har i det siste vært flere avisoppslag om Overhalla kommunes behandling av siste søknad fra Moamarka Montessoriskole.

Fakta kort oppsummert:

I rådmannens saksframlegg var den nye søknaden ikke vedlagt. Det var derimot en tidligere søknad fra 2014, tydelig merket med årstallet 2014 på hver side. Saken ble behandlet i formannskap og kommunestyre uten at noen av kommunestyrets 21 medlemmer eller rådmann reagerte på feilen.

Rådmannen synes langt mer opptatt av å bagatellisere/bortforklare egne feil enn å ta lederansvar og sikre kvaliteten i kommunale saksprosesser.

I tillegg var ordfører og varaordfører på forhånd i møte med representanter for skolens styre informert om endringer i forhold til tidligere søknader.

Behandlingen i kommunestyret var unnagjort på mindre enn ett minutt. (Video fra 20.06.16)

Om denne saksbehandlingsfeilen hadde vært et tilfeldig engangstilfelle, ville det være en formildende omstendighet, men det er ikke tilfelle.

I den første søknaden fra Montessoriskolen behandlet i 2013, var de økonomiske konsekvenser i rådmannens innstilling til formannskapet beregnet til 8,2 mill. (Til sammenligning anslås i vurdering av den nyeste søknaden 2,5-4 mill.)

Tallet 8,2 mill ble ukritisk slått opp i NA og bidro til å skape et totalt feil førsteinntrykk av kostnadsnivået.

Rådmannens manglende kunnskap om økonomiske forhold ved etablering av privatskole ble han gjort oppmerksom etter det aktuelle formannskapsmøtet.


Undertegnede var utvalgt som sendebud for å meddele rådmannen feilen i hans beregninger. Det ble en merkelig, men lærerik opplevelse:

Rådmannen reagerte med å bli pottesur. Ordføreren var også til stede, først lett irritert, men avsluttet smilende med et håndtrykk og takk. Eksemplarisk!

Til etterfølgende kommunestyremøte forelå et korrigerende notat fra rådmannen hvor korrekt beregningsgrunnlag var benyttet.

I behandlingen montessoriskolens fire søknader, er det i halvparten klare saksbehandlingsfeil.

En feilprosent på 50.

Mine konklusjoner av erfaringer med Overhalla kommune:

– Det er store forskjeller i profesjonell surhet og profesjonell høflighet.

– Kvalitetssikringsnivået i kommunal saksbehandling er faretruende lavt.

– Innbyggernes, spesielt et mindretalls rettigheter blir dårlig ivaretatt. Utarbeidelse av dokumenter som har krevd masse tid og energi blir ikke lest før vedtak fattes.

– Rådmannen synes langt mer opptatt av å bagatellisere/bortforklare egne feil enn å ta lederansvar og sikre kvaliteten i kommunale saksprosesser.