OVERHALLA

Krever reguleringsplan

arkiv

Formannskapet i Overhalla har avvist en klage fra Arne Jørgen Hatland og krever at det må utarbeides og godkjennes en reguleringsplan før det kan bygges to boliger i Lillekleppen på eiendommen Øysvollen.

Formannskapet sa i april ja til at ei tomt lengst mot vest kunne fradeles, men at de to andre tomtene som det var søkt fradeling for, måtte vurderes etter en høringsrunde. Det ble i den forbindelse krevd en reguleringsplan, noe Hatland klaget på.

Nå sendes saken til Fylkesmannen til endelig avgjørelse.