- Kunne gitt positiv effekt

Det blir ingen kommunesammenslåing i Ytre Namdal. Næringslivet ville ha en kommune i stedet for to, men folket på Vikna ville det annerledes.

FRAMTIDSTRO: Daglig leder Jahn Tharaldsen (til venstre) og styreleder Paul Ingvar Dekkerhus i Namdalskysten Næringsforening tror veksten i Ytre Namdal vil fortsette på tross av nei til kommunesammenslåing.  Foto: BJØRN TORE NESS

arkiv

RØRVIK: – Det som er viktig nå, er å se framover. Vi må ha det helt klart for oss at kommuner og politikere ikke kan vedta vekst. De kan legge til rette for vekst, men det er næringslivet selv som skaper veksten, sier leder i den felles næringsforeninga for Vikna og Nærøy, Jahn Tharaldsen.

Og den veksten som Ytre Namdal har sett de siste årene, tror han vil fortsette.

– På lista over regioner med størst vekst i landet ligger vi på fjerdeplass. Jeg tror næringslivet vil bidra til at vi fortsetter denne veksten selv om kommunene ikke blir slått sammen, men jeg tror det hadde blitt enklere med en kommune, sier han.


Må samarbeide

– Det gode samarbeidet som Vikna og Nærøy tross alt har på plass må fortsette, og dette må utvikles videre. Blant annet er det avgjørende at kommunene i større grad enn før klarer å ha felles ansikt utad, sier styreleder i næringsforeninga, Paul Ingvar Dekkerhus.

Han tenker da spesielt på situasjoner der Ytre Namdal har behov for å vise kraft i forhold til andre regioner.


LES OGSÅ:

Klart ja i Nærøy - klart nei i Vikna

Det brenner et blått lys for en sammenslåing mellom Vikna og Nærøy. Mens det kom et klart ja fra Nærøy så var innbyggerne i Vikna langt mer skeptisk til en sammenslåing. Felles for kommunene er en valgdeltakelse på under 50 prosent.


– Vi går mot et stort og sammenslått Trøndelag. Det gjør at det blir vanskeligere for enkeltkommuner å nå opp mot sterke regioner sør for oss. Ved å stå sammen kan vi oppnå mer, blant annet når det gjelder samferdsel, kampen for å beholde de to videregående skolene i regionen og ikke minst næringsutvikling, sier Dekkerhus.


Felles ansikt

– Vi har vel erfart det enkelte ganger når vi har vært utenfor Ytre Namdal i lag med de to kommunene at vi har fått beskjed om at vi må reise heim og bli enige oss imellom før vi kan forvente hjelp fra sentrale myndigheter, sier Dekkerhus.

Han håper og tror at den prosessen de har vært igjennom med arbeidet rundt intensjonsavtalen, har avklart en del ting som gjør det lettere å stå sammen om viktige saker for Ytre Namdal.

– Det er forhåpentligvis større aksept for at vi en gang kjemper i lag om en sak som er viktig for Vikna, og at vi i neste runde står i lag om en sak som er viktig for Nærøy. At det er lettere å gi og ta, sier styrelederen.

Begge kommunene står bak Strategisk næringsplan som har som mål å skape 1.000 mye arbeidsplasser i regionen.

– Det er ei stor utfordring. Og den utfordringa blir enda større når vi vet at vi i samme periode må finne erstatning for 1.500 som i de kommende årene går av med pensjon. Kun ved å stå sammen vil vi klare å skape en så attraktiv region at vi vil klare å rekruttere 2.500 godt kvalifiserte mennesker til jobbene i distriktet. Samtidig må kommunene stå sammen om å legge til rette for utbygging av infrastruktur som gjør denne veksten mulig. Blant annet når det gjelder boliger, sier Tharaldsen,