Møte i Arbeidsutvalget/Trøndelag fylkeskommune

arkiv

Arbeidsutvalget for Fellesnemnda til Nord- og Sør-Trøndelag fylkesting møtes kl. 11.30 tirsdag. På sakslista står blant annet:

  • Høring - forslag ny kommunelov
  • Høringssvar til notat "Strategi 2030 - Fremragende helsetjenester" fra helse Midt-Norge RHF
  • Høringsuttalelse - nytt avtaleregime for bompengesektoren
  • Intensjonsavtale angående hovednett for sykkel i Levanger, Verdal og Overhalla.

her

her