Nærøy vil kreve millionkompensasjon

Nærøy-ordfører Steinar Aspli (Sp) mener det er riktig å kreve kompensasjon fra staten når Lund-grenda blir overført fra Nærøy til den nye storkommunen Namsos.

MILLIONKRAV: Ordfører Steinar Aspli mener at Nærøy kommune må kreve kompensasjon når rammeoverføringene fra staten blir redusert når Lund fra 2020 overføres til Namsos. 

arkiv

NAMSOS: – Når en så stor andel av de stemmeberettigede på Lund ønsker å bli overført til nye Namsos kommune, mener jeg at kommunestyret i Nærøy ikke må bruke lang tid på å følge opp utfallet av folkeavstemninga. Men det er klart at vi må få kompensasjon fra staten for tap i rammeoverføringer, sier Aspli.

Les også:

Mandag skal lundingene gjøre sitt kanskje viktigste valg:

Må velge mellom Nærøy og Namsos

Mandag skal lundingene stemme for å fortsatt være en del av Nærøy, eller om de skal inn i Namsos.

Det bor i overkant av 60 personer i Lund-kretsen og ifølge ordfører Aspli utgjør det drøye to millioner kroner i statlige rammeoverføringer.

– Dette er et inntektsbortfall som staten må dekke opp, og vi vil gjøre vårt for å argumentere for det, sier Nærøy-ordføreren.

Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) tar imot folket fra Lund med åpne armer.

– Det var gledelig med et så klart utfall og det er riktig og hyggelig at Nærøy-ordføreren er så tydelig i si tolking av resultatet. Samtidig vil vi ikke forskuttere noe som helst. Vi avventer vedtak i Nærøy kommunestyre, Fylkesmannen og Stortinget, sier Arnhild Holstad som samtidig vil ha ei vurdering av om Lund bør være representert i arbeidsutvalget som skal jobbe med kommunesammenslåinga fram til Namsos, Namdalseid og Fosnes blir en kommune 1. januar 2020.