Norge på ville veger

E6 Nesbrua FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

Norske veger er dobbelt så dyre å bygge som svenske. Det viser en undersøkelse som konsulentselskapet Mc Kinsey og det nye norske statlige vegselskapet Nye Veier har foretatt.Regjeringens nye vegselskap lover billigere veger raskere ferdig, men vi må nøye oss med lavere standard.

– Nå skal entreprenørene inn tidligere, og unødvendige prosesser skal kuttes. I tillegg skal det skjæres igjennom, noe som vil føre til at blant annet kommunene vil få mindre å si når beslutninger tas, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Dagbladet.

Sammenlikningen med Sverige er interessant. 32 prosent av de økte vegkostnadene i Norge skyldes topografi, altså at vi har mer fjell og dype fjorder. Det er forståelig at det da skal koste mer å bygge veger. Mer overraskende er det å registrere at selve prosjektgjennomføringen koster 24 prosent og at designvalg fordyrer med 25 prosent.

Her hører det med til historien at 90 prosent av norske firefelts veger er opplyst, mens andelen med lys i Sverige bare er på 17 prosent. Spørsmålet er om det går på trafikksikkerheten løs å redusere på lyssettingen. Sjefen for Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland, hevder at det ikke finnes forskning som sier at lys gir høyere trafikksikkerhet utenfor tettbygd strøk og kryssområder. Vi bør også nevne at 60 prosent av norske firefelts veger har 100 års frostsikring. I Sverige er det ikke noe slikt krav. Om vi nå må belage oss på mer telehiv i Norge, gjenstår å se.

Samferdselsministeren og regjeringen har gitt selskapet Nye Veier i oppgave å gjennomføre åtte vegprosjekter. Her dreier det seg om å bygge større og mer sammenhengende vegstrekninger i et samlet grep. Dette er prosjekter som er tatt ut av det som har vært Statens vegvesens portefølje. Regjeringen har lagt mye prestisje inn i denne politiske og ideologiske omlegginga.

Den debatten skal vi la ligge i denne omgang, men det bør være interessant å reflektere over hva vi har å lære av svenskene. Hvis det er slik at det nå skal bygges veger etter svensk modell, så bør vel det være førende også for Statens vegvesen – ikke bare for selskapet Nye Veier. Det er bare opp til staten å bestemme at vi ikke lenger skal ha lys på hele strekninger med firefelts veg, så blir det slik på alle nye prosjekter. Det samme må være tilfelle hvis det generelt åpnes for redusert vegbredde og tynnere asfalt. Vi kan godt lære av svenskene. Men resultatet må ikke bli stykkevis og delt. Da er vi på ville veger.