I fengsel etter trygdesvindel

arkiv

NAMSOS: Ei kvinne fra Ytre Namdal er dømt til 90 dagers fengsel for å ha svindlet Nav for 458.000 kroner i arbeidsavklaringspenger.

I retten erkjente hun seg ikke skyldig fordi hun mente at hun hadde fylt ut meldekortet i tråd med orienteringene hun hadde fått to sine kontakter i Nav.

Det var i perioden 1. april 2010 til 8. desember 2013 at hun mottok arbeidsavklaringspenger samtidig som hun jobbet. I dette tidsrommet rapporterte domfelte ikke inn 2.640 arbeidstimer.

Kvinnen var tiltalt for forsettlig trygdebedrageri, men retten vurderte lovbruddet til å være grovt uaktsomt. Det førte til at fengselsstraffen ble halvparten at aktors påstand om seks måneders ubetinget fengsel.

Tiltalte opplyste i retten at hun har startet nedbetaling av beløpet som Nav har krevd tilbakebetalt. Det gjensto 116.111 kroner som hun ble dømt til å betale i erstatning. I tillegg må domfelte betale 3.000 kroner i saksomkostninger