Ingen fergeløfter fra fylkesråden – ennå

Fylkesråden skjønner lekværingenes frustrasjonen, men kan ikke love snarlige tiltak.

Fylkesråd: Tomas Iver Hallem. 

arkiv

LEKA: – Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen folk på Leka føler og uttrykker når ferga ikke går, sier fylkesråd for samferdsel Tomas Iver Hallem.

– Ordfører Johansen hevder at reserveferga er moden for spikerfabrikken og ber om tiltak for å få satt inn en bedre reserveløsning, også med tanke på sikkerheten?

– Det er ei utfordring, men så langt jeg kjenner saken er MF Ramtind innenfor beskrivelsene i kontrakten og det alternativet som er tilgjengelig, sier Hallem.

– Vanskelig å gardere seg

Fylkesråden sier de har fått ei utførlig forklaring fra operatøren – Torghatten trafikkselskap – på de trafikkstansene som har oppstått etter 28. august da MF Ramtind ble satt i trafikk.

– Jeg skjønner godt at ordføreren er opptatt av best mulig regularitet. Det har vært kanselleringer både på grunn av været og teknisk svikt, og det er dessverre ikke mulig å gardere seg 100 prosent mot noen av delene, sier Hallem

Fylkesråden sier samtidig at det er viktig å skille mellom regularitet og sikkerhet.

– Det er viktig å understreke at operatøren selvfølgelig ikke ville ha satt reserveferga i trafikk hvis det gikk på akkord med sikkerheten til passasjerene, sier han.

– Hva med beredskap og samfunnssikkerhet?

– Det er en del av det større bildet når vi skal diskutere saken videre, sier han.

– Johansen mener ny fergekai på Skei for å kunne sette inn større ferger langt på veg ville kunne løst problemene?

– Spørsmål omkring kaikapasitet, valg av fergetype og størrelse og andre liknende problemstillinger, må utredes og forberedes fram mot utløpet av nåværende anbudskontrakt, mener fylkesråden.

Regularitet og kapasitet

– Har du noen umiddelbare løsninger å tilby Leka?

– For meg er det viktig at vi evner å ha to tanker i hodet samtidig. Det ene er handler om regularitet og kapasitet på kort sikt. Når den ordinære ferga er tilbake i trafikk igjen fra neste uke, vil det antakelig være under kontroll, sier Hallem.

– Og på lengre sikt?

– Vi har mål om å utvikle fergesambandene i Trøndelag både ved å satse på ny teknologi og bedre ferger, men også ved å tilpasse kaianlegg og andre installasjoner med tanke på framtidas fergetilbud, sier Hallem.

– Vil Leka-ferge bli løftet fram i den nye fylkesveg- og samferdselsplanen for Trøndelag som skal vedtas i juni neste år?

– Vi tar opp alle innspill fra kommunene når vi skal gjøre prioriteringer, og vi vil selvsagt se nærmere på situasjonen for dette fergesambandet og ha en tett dialog videre omkring saken. Men jeg kan per i dag ikke love noe helt konkret ut over at jeg vil følge saken tett også i tida framover, sier fylkesråd Tomas Iver Hallem.