Lensmannskontor med blålys?

FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

Når så du sist et lensmannskontor med blålys som foretok en utrykning? For tiden hevder Sp at løsningen på et godt og trygt Politi-Norge er å opprettholde lensmannskontor. For oss i Frp er ikke et lensmannskontor annet enn en adresse, med innlagt vann, strøm og kloakksystem. Derfor handler nærpolitireformen ikke om bygningsmasse, men om politifolk som kan respondere raskt når du ber om hjelp.

Til nå har store deler av midlene i Politi-Norge gått til å betale husleie. Frp ønsker at politiet skal bruke mindre penger på husleie og mer penger på et nært og synlig politi.

Hensikten med nærpolitireformen er å flytte midler fra husleie til politifolk som er ute i gatene og binde opp mindre tidsbruk i byråkrati slik at tiden heller kan brukes til operativt politiarbeid.

Responstid; tiden det tar fra du ringer til du får hjelp, er et viktig begrep i forbindelse med nærpolitireformen. Frp mener at det skal stilles krav og forventninger til at responstida skal forkortes og at folk bør kunne forvente å få rask hjelp når situasjonen er akutt. Derfor har det i forbindelse med politireformen blitt innført krav til responstid for politiet.

Der Sp prioriterer bygningsmasse, prioriterer Frp og regjeringa rask responstid til befolkningen.